Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
496 PluiiteHstoffen.
Proef. Worden de gomharsen met sterken wijngeest overgoten
en eenigen tijd daarmede gedigereerd, zoo lost zieh alleen hars op y
terwijl de gom achterblijft. De myrrhetinctunr is zulk eene op-
lossing van de in myrrhe bevatte hars in wijngeest.
De meeste gomharsen bevatten behalve hars en gom ook nog
eene kleine hoeveelheid vlugtige olie, waaraan zij haren reuk ver-
schuldigd zijn.
CAOUTCHOUC (gummi elasticum).
584. Uit verschillende groote amerikaansche boomen vloeit,
wanneer men in den bast insnijdingen maakt, een melksap, dat
aan de lueht tot eene witte, elastische, in water en wijngeest
volkomen onoplosbare massa indroogt en zoo het zoogenoemde
caoutchouc of gomelastiek daarstelt. Het indroogen van dit sap
heeft spoediger plaats , wanneer men het op vormen van leem of
klei uitstrijkt en deze boven het vuur droogd. Verwijdert men na
het droogen de leem of de klei door uitwas.schen, dan verkrijgt
men holle voorwerpen, flesschen enz. van caoutchout, die echter
door het roet van het vuur graauw of zwart geworden zijn. Het
tot dikke, compacte massa's ingedroogde caoutchouc heet spekgom.
Proef. Bij gewone temperatuur is het caoutchouc hard en stijf,
maar het wordt week en buigzaam, wanneer het in heet water
of op eenen warmen oven gelegd wordt. Men snijde zich uit eene
Pig. 215. dunne caoutchoucflesch, die men eerst
I-^ week gemaakt heeft, een vierkant stuk,
1 ~ legge het om de uiteinden vau twee gla-
^— zen buizen en knippe met ééne snede cr
de beide uiteinden af in de rigting, die nevensgaande figuur aan-
toont; de versch doorgesneden vlakten van het caoutchouc kleven
nu vast aan elkander (nog beter, wanneer men ze met de nagels
tegen elkander drukt zonder echter de versche caoutehouevlakte
aan te raken) en vormen nu een buisje, waarmede men twee
glazen buizen luchtdigt met elkander verbinden kau, door het er
Tig. 216. met een zijden koordje om vast te binden.
Op deze wijze kan men dc meest ge-
compliceerde chemische apparaten zamen-
stellen .
Proef. Men overgiete een weinig fijngesneden caoutchouc met
steenolie; het zwelt daarin op en kan dan tot eene gelijkvormige
Ab