Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Harsen en gomharsen. 'iSö-
Asa foetida (duivelsdrek), het sap eener persische plant, vau
eenen zeer onaangenamen, knooflookachtigen reuk; ziet er op de
versche breuk melkwit uit, maar wordt door licht en lucht spoe-
dig rozenrood gekleurd.
Aloë, bruin of zwart, zeer bitter van smaak; het gedroogde sap
der aloëplanten, die in groote hoeveelheid aan de kaap de Goede
Hoop en op de omliggende eilanden groeijen.
Euphorbium, bruinachtig gele korrels, komt van de Afrikaansche
wolfsmelk cn bevat eene zeer scherpe stof, die op de huid blaren
trekt, en als poeder opgesnoven ontsteking en hevig niezen
verwekt.
Galbanum, geelachtige of bruine koeken, sterk en eigenaardig
riekend, komt uit eene altoos groene in Persië groeijende plant.
Gutti (guttigom) roodachtig gele klompen of stangen; wordt uit
de bladeren eener Oost-Indische plant getrokkeJ en voornamelijk
als gele waterverw gebruikt.
Myrrhe; de beste soorten zijn heldere geelbruine, de mindere
donkere roodbruine stukken; smaakt bitter en riekt balsemachtig;
vloeit uit insnijdingen uit eene Arabische boomsoort.
Wierook (olibanum), geelachtig witte , brooze korrels; het aan
de lucht hard geworden sap van eenen persischen boom. Geeft op
gloeijende kolen geworpen eenen aangenamen geur en wordt daarom
veel als reukmiddel gebruikt.
Opium, een in het oosten door insnijdingen uit onrijpe maan-
koppen uitvlocijend en aan de lucht ingedroogd sap; groote klom-
pen van bruinzwarte kleur en bedwelmenden reuk. Deszelfs slaap-
verwekkende en bedwelmende krachten zijn genoeg bekend.
Laetucarium (salade-opium) bruin cn eenigzins naar opium rie-
kend, is het indroogende sap van sommige saladesoortcu.
Oponax, Sagapenum, Scamonium enz.
EIGENSCHAPPEN DER GOMHARSEN.
583. Proef. Men wrijve de eene of andere dezer gomharsen
net water in een mortiertje te zamen; de gom zal hierdoor opge-
ost worden, maar de hars blijft erin kleine deeltjes in drijven,
;oodat men eene troebele melkachtige vloeistof (emulsie) verkrijgt.
Sookt men deze eenigen tijd, zoo hechten de week geworden
arsdeeltjes zich te zamen en scheiden zich als klompen af, de hel-
erc vloeistof bevat nu alleen gom in oplossing.