Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vlugtige of aetlierische oliën. 481
waarom de droppels, die bij het uitgieten aan de buitenzijde van
het glas zijn blijven hangen , tot eene eerst kleverige, later hars-
achtige massa indrooMn. Oude terpentijnolie kan derhalve niet
gebruikt worden, om'vetvlekken uit andere stoffen te verwijde-
ren , daar zij wel het op de stof ingedroogde vet oplost, maar
er hars voor in de plaats terug laat.
Zeer snel grijpt de verandering der vlugtige oliën in niet vlug-
tige , harsachtige ligchamen plaats , wanneer zij met het zuurstof-
rijke salpeterzuur in aanraking komen. Gelijktijdig ontstaan daarbij
dikwijls eigenaardige organische zuren, b. v. uit terpentijnolie ter-
pentijnzuur, uit kamfer kamferzuur, uit bittere amandelolie ben-
zoëzuur enz. Vele dergelijke zuren vormen zich ook nevens de
hars, wanneer de oliën lang aan de lucht blootgesteld worden,
zoo als zich b. v. in de kaneelolie van zelf kancelzuur vormt, of
zij zijn reeds in de vlugtige oliën voorhanden, zoo als het nagel-
zuur in de nagelolie.
567. Metallisch arscnik riekt niet, het arsenigzuur evenmin ;
wij bemerken den eigenaardigen knoflook reuk alleen op het oogen-
blik , dat het arscnik zuurstof opneemt en tot arsenigzuur over-
gaat. Evenzoo schijnt het gelegen te zijn met den reuk der vlug-
tige oliën, zöo dat men aannemen kan, dat die reuk ontstaat,
omdat en terwijl de olie zich met de zuurstof der lueht verbindt.
In versehen toestand en van de lucht afgesloten gedestilleerde
oliën en oude, reeds gedeeltelijk of geheel in hars overgegane
oliën rieken niet of geheel anders dan gewoonlijk.
XII. HARSEN EN GOMHAESEN.
(Eesinae et gummiresiiiae.)
568. Terpentijnen en balsems. Die eens een pijnboomen- of
dennenbosch heeft bezocht, heeft ook ongetwijfeld het gele, door-
schijnende sap opgemerkt, dat droppclsgewijze uit deze boomen
vloeit, en misschien ook bevonden, dat het tusschen de vingers
kleeft en door water alleen er niet weder afgewassehen kan wor-
den. Dit sap is terpentijn. Door insnijdingen in die boomen te
maken, kan men het in grootere hoeveelheid verzamelen. De uit
onze dennenboomen vloeijende soort, die troebel en zeer dikvloei-
31