Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vlvgtige of aetherische oliën. 479
water troebel, daar de olie zich alsdan in kleine, onzigtbare bol-
letjes verdeelt, die in het water blijven zweven en het ondoor-
zigtig maken. Door flltrering door een met water bevochtigd
'filtrum (dat de oliedfoppels niet doorlaat) kan het water weder
helder verkregen worden, maar het behoudt den reuk en den
smaak der gebruikte olie, daar er zieh eene kleine hoeveelheid
van heeft opgelost. In de apotheken vindt men vele zulke op-
lossingen, die onder den naam van medicinale of gedestilleerde
wateren als geneesmiddelen gebruikt worden. Zij worden het best
in zwart gemaakte en geheel gevulde flesschen bewaard, daar
licht en lucht de vlugtige oliën min of meer ontleden. Gewoon-
lijk bereidt men deze wateren door destillatie der oliebevattende
plantendeelen met water, waardoor insgelijks eene gedeeltelijke
oplossing tot stand komt.
562. Vlugtige oliën en wijngeest. Proef. In 2 lood sterken
wijngeest giet men eenige anijs- of eenige andere vlugtige olie;
zij lost zich gemakkelijk en volkomen daarin op. Alle vlugtige
oliën zijn in wijngeest oplosbaar, dc meestcn reeds in 80 gradi-
gen , de zuurstofvrije , citroen-, terpentijnolie enz. slechts in abso-
luten. Wordt de oplossing met 2 lood water vermengd , waarin
-1 lood suiker is opgelost, dan verkrijgt men anijslikeur. Op deze
wijze bereidt men tegenwoordig met behulp van verschillende
aromatische oliën het talrijke heer der in den handel voorko-
mende likeuren (likeurbereiding langs den natten weg). Vroeger
stelde men ze uit de zaden, bloemen enz., die deze oliën bevat-
ten , zelve daar , door ze met brandewijn te overgieten en te
destilleren, waardoor insgelijks eene geestrijke oplossing van aethc-
rische olie tot stand komt (likeurstokerij).
Proef. In 1 lood sterken wijngeest worden eenige droppelen
bergamot-, oranjebloesem-, lavendel- en rosmarijnolie opgelost ;
men verkrijgt eene spiritus van eenen zeer aangenamen reuk.
Op dergelijke wijze worden de tallooze parfumeriën bereid, aan
wier hoofd de bekende Eau dc Cologne staat. Ook de reukspi-
ritus, die dikwijls in plaats van reukpoeder op eenen warmen
oven gesprenkeld wordt, heeft eene dergelijke zamenstelling. De
kamferspiritus die dikwijls als uitwendig geneesmiddel wordt aan-
gewend, is eene oplossing van kamfer in wijngeest.
563. Behalve in wijngeest zijn de vlugtige oliën ook oplosbaar
in aether en in sterk azijnzuur. Eene oplossing van nagel-, ka-
ncel-, bergamot- en thymolie in airijuzuur wordt om haren ver-
i