Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vlugtige of aetlierische oliën. 477
ELEMENTAIRE BESTANDDEELEN DER VLUGTIGE OLIËN.
537. De vlugtige oliën vervallen, naar de elementen,-waaruit
zij bestaan , in drie klassen:
a) zuurstofvrije; deze bestaan uit koolstof en waterstof (CH);
hiertoe behooren: terpentijn-, jeneverbessen-, zevenboom-,
eitroen-, steenolie enz.
b) zuurstof houdende, die behalve kool- en waterstof nog zuur-
stof bevatten; zoo zijn de meeste andere vlugtige oliën za-
mengesteld.
«) zwavelhoudende, die uit koolstof, waterstof en zwavel be-
staan (zonder of met stikstof). De hiertoe behoorende oliën
hebben een zeer scherpen reuk, die de oogen doet tranen,
en de eigenschap van, op de huid gebragt, blaren te trekken.
Hiertoe behooren: mierikswortel-, mostaard-, knoflook-,
lepelbladolie enz.
Van deze elementen is de waterstof in de grootste hoeveelheid
voorhanden en daarom worden de vlugtige oliën tot de waterstof-
rijke organische ligehamen gerekend.
EIGENSCHAPPEN DER VLUGTIGE OLIËN.
558. Laat men eenige droppel? van de eene of andere vlugtige
olie op een blad papier vallen en stelt men dit aan de lucht bloot,
zoo zal er wel eene vetvlek ontstaan, maar zij verdwijnt lang-
zamerhand weder, daar de olie verdampt. De naam vlugtige of
aethcrische oliën is van deze eigenschap ontleend. Het vervliegen
van de kamfer, wanneer zij niet is afgesloten, verklaart zich nu
ook van zelf.
Legt men het geoliede papier op eenen warmen oven, zoo heeft
de verdamping veel sneller plaats. Op deze wijze worden welrie-
kende oliën gebruikt, om de luclit eener kamer geurig te maken.
Gewoonlijk bevochtigt men een mengsel van fijngesneden bloemen,
hout en bast met de olie, en strooit dit als reukpoeder op den oven.
559. Proef. Men verhitte ^ lood terpentijnolie in een potje,
tot zij kookt; een thermometer; dien men er in houdt, zal onge-
veer 150" teekenen; de terpentijnolie heeft derhalve de helft meer
warmte noodig om te koken, dan water. Andere oliën koken bij
nog hoogere temperatuur. Door een brandenden zwavelstok laat
zich dc damp aansteken en brandt dan met eene sterke, roetge-