Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vlugtige of aetlierische oliën. 475
Melissen-olie, bleekgeel, van eenen eitroenaeUtigen reuk.
Marjolijnolie, geel- of "bruinachtig.
Thymolie, in verschen toestand geel- of groenachtig, ouder
zijnde bruinrood.
Alsemolie , donkergroen; wordt, aan het licht blootgesteld,
spoedig bruin of geel en dikvloeibaar.
Rosmarijnolie, waterhelder, zeer dun vloeibaar; is naast dc
terpentijnolie de goedkoopste vlugtige olie.
Cajaputolie, uit de bladeren van eenen op de Molukken groei-
jenden boom; de zuivere olie is klem-loos, de ruwe ge-
woonlijk groen en dikwijls koperhoudend, de reuk herin-
nert aan dien van kamfer.
Ruitolie, bleekgeel of groenachtig.
Kancelolic, geel, wordt aan de lucht spoedig bruin, is zwaar-
der dan water.
ïerpentijnolie, de meest verspreide der vlugtige oliën; zij
komt in al onze dennensoorten voor en vloeit er, met hars
vermengd, als terpentijn uit. Gezuiverd is zij kleurloos en
bezit eenen eigenaardigcn., doordringenden reuk; zij bevat
geene zuurstof. Eene gemecne, onaangenaam brandig rie-
kende soort van terpentijnolie, die bij de bereiding van het
pik uit de pijnboomenhars gewonnen wordt, was onder den
naam van pijnolie (zweedsche terpentijnspiritus) vroeger in
den handel.
Kamfer komt als eene vaste, witte, kristallijne, sterk rie-
kende massa in den handel voor; men verkrijgt ze uit het
hout van ecnen in Japan en Oost-Indië groeijenden boom ,
door destillatie met water of door sublimatie,
d) Uit de wortelen:
Kalmusolie, geel of bruinachtig.
Valcriaanolie, bleekgeel of groenachtig; wordt aan dc lucht
spoedig bruiu cn dikvloeibaar.
Het is zeer merkwaardig , dat in eene zelfde plant somtijds ver-
schillende oliën voorkomen; zoo vinden wij bij voorbeeld in de
oranjeboomen drie soorten van oliën; in de bladeren eene andere
dan in den bloesem, en in dezen wederom eene andere dan in de
schil der vruchten.
554. Gistingolie. Proef. Wordt duizendguldcnkruid met water
overgoten en op eene warme plaats gezet, tot dat er gisting ont-
staan is, dan ontwikkelt zich uit de overigens reuklooze plant een