Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jl Lip
460 PluiiteHstoffen.
heet lijnolievernis en is het algemeen gebruikte materiaal, om
met kleurstoffen te zamengewreven, hout, metaal enz. te verwen.
Het zoogenoemde wasdoek is katoen, met eene lijnoKeverw door-
trokken, de gewaste taf gevernisde zijde. In het groot bereidt
men deze vernis door 100 pond lijnolie met 1 pond loodglit te
vermengen en ze een uur lang op de temperatuur van 100° te
houden. Sterke hitte maakt de vernis donkerker en dikker en ver-
oorzaakt ook ligt overloopen en zoo eene gevaarlijke ontvlamming
van de vloeistof. Wat als een witachtig bezinksel terug blijft,
is eene verbindinding van slijmige stoffen met loodoxyde. Alle
oliën bevatten, wanneer zij niet opzettelijk gereinigd zijn, slij-
mige (gom- en eiwitachtige) stoffen, die het opdroegen vertragen;
door loodoxyde worden deze onoplosbaar gemaakt. Vernis is der-
halve lijnolie van slijmstoffen gezuiverd.
De stopverw, die men tot het vastzetten der glasruiten gebruikt,
is krijt met lijnolievernis vermengd.
Hennipolie, uit hennipzaad, geelachtig groen, wordt insgelijks
ter bereiding van vernis aangewend en ook ter verbranding en
ter bereiding der groene zeep.
Papaverolie, uit papaverzaad, dient als tafelolie en ter berei-
ding eener zeer heldere vernis.
Eieinusolie, uit het zaad van den ricinusheestcr, is een pur-
geermiddel.
Olie uit pompoenpitten, walnoten enz.
b. Niet droogende oliën.
535. Lampolie wordt voornamelijk uit raap- en koolzaad door
uitpcrsing verkregen. Wanneer zij verbranden zal zonder kool
aan de pit achter te laten, moet zij geraffineerd worden d. i. van
hare slijmstoffen ontdaan worden. Dit geschiedt hier niet door
loodoxyde, maar door zwavelzuur.
Proef. 2 Lood mwe raapolie wordt met 8 droppels engelsch
zwavelzuur vermengd cn gedurig omgeroerd; na ^ uur voegt men
er 1 lood water bij, schudt het mengsel eenigen tijd sterk en laat
het dan eenige dagen staan; de bovendrijvende olie is dan slijm-
vrij (geraffineerd). De slijmdcelen vindt men, door het zwavel-
zuur verkoold en onoplosbaar gemaakt, in het water op den bodem
van het glaasje. Door herhaald wassehen met water ontneemt
men aan de olie het nog aanhangende zwavelzuur. Het zwavel-