Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ifater en tcarmte.
zij -wordt voornamelijk slechts daar afgekoeld, waar zij op de kou-
dere aarde rust. Gaat deze afkoeling tot onder het daauwpunt der
lucht (38), zoo zetten zich de verdigte dampen op de aarde of de
daarop groeijende planten als kleine druppels neder, even als de
waterdruppels in de wanne luclit eener kamer op een koud glas
nederslaan; zoo ontstaat er daauw. Daalt de temperatuur der
aardoppervlakte 's nachts tot het vriespunt of nog lager, zoo worden
de waterdampen in eene vaste gedaante nedergeslagen en heeten
dan rijp. De warmteuitstraling der aarde is het sterkst, wanneer
de hemel helder en de lucht in rust is; zij wordt verhinderd door
wolken en wind, het daauwt dus bij heldere en windstille nachten
overvloedig. De wolken werken daarbij als een scherm voor een
vuur, zij kaatsen de tot haar doorgedrongene warmtestralen terug
op de aarde, zoo dat deze maar weinig kan afkoelen. Dit zelfde
doen ook de matten en andere bedekselen, waarmede de tuinlieden
de jonge planten dekken, om deze in het voor- en najaar voorde
nachtvorst te behoeden. Van daar dat men ook onder tafels en
stoelen, die buiten staan, geen daauw vindt. De nevensgaande
teekening, waarop de rigting der M-armtestralen door pijlen is aan-
gewezen, zal deze wijze van werking duidelijker maken:
Zonnestralen Fig. 20.
3 5" 5" co 1 12"
aardbodem daauw nji' geen daaiiw orriiït geen ryp ofdaaiiw
over dag
hij heiklere cn stille
nachten
des nachts hij
bewolkten hernel
of wi; d.
dps nachts bij
helderen hemel:
de aarde hedekt.
OPLOSSEN EX KRISTALLISEREN.
45. liet water kan vele vaste ligchamen vloeibaar maken en
zich innig met hen vcrbiuden, zonder dat het zijne doorziirtigheid