Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
450 PluiiteHstoffen.
IX. HOUTGEEST en MIERENZUUR.
520a. In 440 is vermeld, dat bij langzame destillatie van
houtazijn eerst eene spiritueuse, naar alcohol gelijkende vloeistof
overgaat, die men ruwen houtgeest noemt. In sommige landen
(in Engeland) wordt deze vloeistof in het groot afgezonderd en
daar zij brandbaar en laag in prijs is, in de plaats van gewonen
spiritus als brandstof gebruikt.
In deze vloeistof is een ligehaam bevat, dat in eigenschappen
veel overeenkomst heeft met alcohol, maar anders is zamenge-
steld en daarom den naam van houtaleohol draagt. Het is verge-
zeld van onderscheidene andere stoffen, die eehter eveneens vlugtig
zijn en derhalve door destillatie daarvan niet afgescheiden kunnen
worden. Op de volgende wijze kan men het afzonderen.
Proef. In ruwen houtgeest losse men ehloorealcium op, tot
dat de vloeistof daarmede verzadigd is en destillere het verkregen
vocht in een waterbad. De houtaleohol heeft de eigenschap zich
met ehloorealcium chemisch te verbinden en wordt dus hier door
dit zout terug gehouden terwijl de andere rlugtige stoffen over-
dcstilleren. Als er niets meer overkomt, voege men eenig water
tot de in de retorte teruggebleven massa en destillere opnieuw,
nadat men een anderen ontvanger heeft aangelegd. Het ehloor-
ealcium heeft nog meer verwantschap tot water dan tot hout-
alcohol en laat dus dezen los. In den ontvanger verzamelt men
waterhoudenden houtalcohol, die men door destillatie over onge-
bluschten kalk van water bevrijden kan.
520J. De houtalcohol is even als de gewone alcohol in zuive-
ren staat eene heldere, kleurlooze vloeistof, die ligter dan water
is, brandbaar en van een geestrijken reuk, die echter van dien
van alcohol zeer goed te onderseheiden is. Zij kookt nog gemak-
kelijker dan alcohol namelijk reeds bij 6ßo,5 en werkt met water
vermengd en gedronken even opwekkend als deze. Hare zamen-
stelling is echter versehillend van dien van alcohol en wordt uit-
gedrukt door de formule C,H»0,.
Proef. Men overgiete een weinig hars met houtalcohol en
evenzoo vermenge men haar met wat boomolie. Beide stoffen
zullen, vooral wanneer men de vloeistoffen een weinig verwarmt,
gemakkelijk opgelost worden. Ook in dit opzigt verhoudt zich de
zuivere houtgeest even als de alcohol.
520c. Gelijk de alcohol door zuurstof op te nemen eerst in