Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Overz. der verand., die suiker en wijngeest ondergaan. 449
in een staat van omzetting bevinden en bij gewone
temperatuur gaat zij in (waterstofrijken) alcohol en
(zuurstofrijk) koolzuur over (wijngisting).
d. in aanraking met dergelijke stikstofhoudende ligehamen
en bij eene eenigzins hoogere temperatuur gaat zij tot
melkzuur, mannit enz. over (slijmgisting).
2. Bij deze laatste omzettingen der suiker (c. en d.) vervalt te
gelijkertijd ook het stikstofhoudende ligehaam in nieuwe verbin-
dingen (gist, ammoniazouten enz.).
3. De verandering der suiker in wijngeest en koolzuur en die
van het stikstofhoudende ligehaam kunnen langzaam plaats hebben
(bij lage temperatuur) als ondergisting, of snel (bij hoogere tem-
peratuur) als bovengisting.
4. De wijngeest kan tot nog toe op geene andere wijze, dan
door gisting van suiker voortgebragt worden.
5. Men bezigt ter verkrijging van wijngeest ook wel zetmeel,
maar dit moet dan toch altijd eerst in suiker veranderd worden.
6. De wijngeest verandert:
a. door onttrekking van al 'ile zuurstof en een weinig water-
stof, in elaylgas (olievormend gas) en water.
b. door onttrekking van een gedeelte zuurstof en een ge-
deelte waterstof, in aethyloxyde (aether) en water; dit
aethyloxyde kan zich, als eene basis, met zuren ver-
binden (aethersoorten).
c. door toevoeging van zuurstof, in aldehyd en water,
vervolgens in azijnzuur en andere zuren. Achtereenvol-
gens ontstaan hierbij de volgende oxydatieproducten
van wijngeest:
uit wijngeest en zuurstof ontstaat aldehyd en water,
w aldehyd en zuurstof azijnzuur,
u azijnzuur en zuurstof mierenzuur en water,
// mierenzuur en zuurstof zuringzuur en water,
// zuringzuur en zuurstof koolzuur.
7. De eindproducten zijn dus dezelfde als die, welke bij de
verbranding van den wijngeest ontstaan, namelijk koolzuur en
water.
8. Suiker behoort tot de koolstofrijke, wijngeest tot de water-
stofrijke, azijnzuur en de daarop volgende zuren tot de zuurstof-
rijke organische ligehamen.
29