Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verandering van den wijngeest in aether. 437
de anorganisehe niet onmogelijk ware; eene eenvoudige atomen-
groep b. v. van koolstof en waterstof zoude zieh als een element
of als een radicaal kunnen verhouden, even zoo als wij dit van de
groep CjN (cyan) gezien hebben. Dit vermoeden is bij vele lig-
chameu op de schoonste wijze reeds zekerheid geworden, en daar
juist aether, wijngeest en de daarmede verwante stoffen regt ge-
schikt zijn om deze nieuwe beschouwingswijze duidelijk te maken,
willen wij ze hier als vooibeeld daarvoor laten dienen. Men stelt
zieh in deze ligchamen eene groep voor van 4 aeq. koolstof en 5 aeq.
waterstof (0,11.), die de grondstof, het radioaal van dezelve uit-
maakt en noemt ze aethyl (Ae).
Dientengevolge is
aether G.H.O=C,H.-fO-AeO, aethyloxyde.
alcohol C.H.0,3=C,H^0+H0—AeO-FHO, aethyloxydehydraat.
actherzwavelzuur CJI.Ü,2S03t4H0=Ae0,2S0.-l-4H0, dubbel
zwavelzuur aethyloxy_de. _
azijnaether, C,A,0,A=Ae0,A, azijnzuur aethyloxyde.
zoutaether C,HjGl=AeCl, chlooraethyl enz.
Men ziet ligt in, dat de org^anische verbindingen nu eene
verrassende overeenkomst met de anorganisehe vertoonen en zieh
daarmede zeer goed laten vergelijken; de aethylreeks b. v. met de
potassiumreeks aldus :
met K correspondeert Ac.
KO , AeO.
y KO,HO , AeO,lIO.
, KO,£SO, y AeO,^SO,
» KO,A A- AeO,A.
y KCl » AeCl.
Men noemt deze soort van radicalen, waaronder ook cyan eu
ammonium behooren, zamengestelde of organische radicalen. Het
aethyl behoort onder de afdeeling der basesvormende radicalen.
VIII. VEEANDEEING VAN WIJNGEEST IN AZIJN.
510. Proef. Men vermenge in een bekerglas 1 lood sterken
brandewijn met 6 lood water , legge in de vloeistof een stuk rog-
gebrood, met sterken azijn bevochtigd, of in plaats daarvan wat
zuurdeeg, bedckke het vat met een stuk bordpapier cn late het op