Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verandering van den wijngeest in aether, 435
b. Men doope een stukje hout in aether, een ander in wijn-
geest en steke beide aan; de aether verbrandt veel levendiger en
geeft eene veel sterker liehtende vlam, die een weinig roet afzet.
Het grootere lichtgevend vermogen der aethervlam wordt gemak-
kelijk verklaart uit zijn grooter gehalte aan koolstof. Dc chemi-
sche verandering, die de verbranding te weeg brengt, is dezelfde
bij den aether als bij den wijngeest; beide veranderen in koolzuur
cn water.
c. Giet men eenige droppels aether in een drinkglas cn brengt
men er, na eenige oogeublikken, wanneer de aether verdampt is,
een brandenden zwavelstok boven, zoo heeft er eene plotselijke
verbranding plaats, die van een gedruisch vergezeld gaat. De aether-
damp vormt, even als het waterstofgas, met atmospherLsche lucht
eene soort van knalgas, en men dient hierom wel te denken, wan-
neer men met eenigzins groote hoeveelheden aether proeven in het
werk stelt; er zijn meer dan eens hevige ontplofiingen ontstaan,
doordien men met een brandend licht een vertrek binnen trad ,
waarin toevallig een vat met aether gebroken was en deszelfs damp
zich in de lucht had verbreid.
d. Met wijngeest laat aether zieh in alle verhoudingen vermen-
gen. Aether met 3 deelen wijngeest verdund wordt onder den
naam van Hoffman's droppels of pijnstillende droppels als een ge-
liefkoosd geneesmiddel aangewend.
e. Eén weinig talk of eenige droppels boomolie, in een reageer-
buisje met aether overgoten, lossen zich daarin "op. In wijngeest
en in water zijn zij beide onoplosbaar. De aether kan derhalve
gebruikt worden ter afscheiding van stoffen, die zieh daarin, maar
niet in andere stoffen oplossen. Behalve de aether zijn nog vele
harsen en de zoogenaamde gomelastiek (caoutchouc) in aether op-
losbaar.
Breng men een konijn of eenig ander klein huisdier in eene
ruimte die met aetherdamp gevuld is, zoo zal het weldra in eenen
staat van bedwelming vervallen, waarin alle gevoeligheid en zelfs
het leven schijnt uitgebluscht te zijn. Men heeft in den laatsten
tijd deze bedwelming door inademing van aetherdamp veel gebruikt,
om bij operaties de lijders ongevoelig voor de pijn te maken. De
aether wordt dikwijls ook zwavelaether genoemd; deze naam is
echter zeer onjuist, daar zuivere aether noch zwavelzuur noch een
spoor van zwavel bevat.
508. Verbindingen des aethers met zuren.
28*