Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
434 Ptantenstoffen.
eenvoudigst zoude men zieh dus de aethervorming zoo kunnen voor-
stellen, dat het zwavelzuur, wegens zijne zoo sterke verwantschap
tot water, 1 aeq. hiervan aan den wijngeest onttrok en dezen
alzoo tot aether maakte. Maar de werking is een weinig zamen-
gestcldcr; om aether te worden moet de wijngeest eerst overgaan
tot dubbel zwavelzuur aethyloxyde. Deze verbinding, die even als
bij 130°_140° een zout zamengesteld is, toont
I eene zeer verschillende verhouding,
' naarmate zij in geconcentreerde of
water slappe oplossingen verhit wordt.
" ■ Met 6 of hoogstens 8 aequivalenten
waterhoudend ^ater verdund, kookt zij bij 140°—
zwavelzuur, jgo", en vervalt daarbij in aether,
water en waterhoudend zwavelzuur; de beide eersten vervlugtigen
zich, zonder zieh chemisch met elkander te verbinden, het laatste
blijft temg. Daarentegen met meer, met 9 of 10 aequivalenten
water verbonden, kookt het dubbel zwavelzure aethyloxyde reeds
onder 130° onder 130® en vervalt daarbij in
-alcohol en waterhoudend zwavel-
I , , , zuur. Hier wordt ook wel eerst de
alcohol, ^^ ^ r T -i
aether en water afgescheiden, maar
deze vereenigen zich in statu nas-
I waterhoudend ccnti met elkander tot alcohol. Dit
J zwa»elzuur. yerschijnsel geeft ons verklaring van
de reden, waarom, bij de fabriekmatige bereiding van aether, die
wij zoo even vermeld hebben, het zwavelzuur zijne werking ver-
liest , wanneer het 30 maal zoo veel alcohol van 90° in aether
omgezet heeft. Het is dan door het water van den alcohol zoo ver-
dund , dat het op 2 aeq. zwavelzuur ongeveer 9 aeq. water bevat.
Dat ook andere ligehamen bij verschillende temperaturen verande-
ringen ondergaan ten opzigte van hunne verwantschap tot water,
daarvan hebben wij in het vroeger behandelde reeds meerdere voor-
beelden gezien.
507. Proeven met aether.
a. Giet men eenige droppels aether op de hand , zoo verdampen
zij in weinige oogenblikken cn brengen daarbij eene merkelijke ver-
koeling te weeg (40). De aether is zoo vlugtig, dat hij reeds
kookt, wanneer men hem 's zomers aan den zonneschijn bloot stelt
(bij 35°). Men moet deze vloeistof dus in goed gesloten flesschen
op e ne koele plaats bewaren.