Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
dan het klokje, met een glazen plaatje gesloten, in dc hand en steekt
het daarin bevatte mengsel aan, dan grijpt plotseling onder eene
zwakke ontploffing en ontwikkeling van licht de scheikundige ver-
binding tusschen het chloor en de waterstof van het elaylgas plaats,
terwijl dc koolstof afgescheiden wordt en zieh als een dikke walm
verspreidt. Men kan door deze proef op eene treffende wijze dc
aanwezigheid van koolstof in het kleurlooze lichtgas aantoonen.
504. Aetherzwavelzuur.
Froef. 2 Lood sterke alcohol wordt met 2 lood engelseh zwa-
velzuur vermengd, maar nu zonder het vat door koud water af tc
koelen , daar de verwarming van het mengsel de chemische werking,
die hier plaats moet hebben, bevordert. Dat er zulk eene plaats
heeft, is al dadelijk kenbaar aan den reuk, die van dien van wijn-
geest verschilt en aan de bruinachtige kleur, die het mengsel aan-
neemt. De verandering, die een gedeelte van den wijngeest hierbij
ondergaat, is dc volgende :
Eig. 202.
uit
wijngeest ontstaat achter en 1 water.
Terwijl bij de vorige proef door een overvloed van zwavelzuur
2 aeq. zuurstof en 2 aeq. waterstof uit den wijngeest werden afge-
scheiden, verliest hij hier slechts van elk dezer elemeuten 1 aeq.,
die zich tot water verbinden. Uit den wijngeest (C, H^ O,) ont-
staat alzoo een nieuw ligehaam (C, H, O), dat den naam aether
voert, of wel aethyloxyde, (AcO), daar het zich, even als ccne
basis, met zuren kan verbinden. In het onderhavige geval vindt
het aethyloxyde vrij zwavelzuur en verbindt zich daarmede tot dub-
bel zwavelzuur aethyloxyde (AeO,2SO,-f4110). Men noemt deze
verbinding ook wel eenvoudig aetherzwavelzuur; in de apotheken
komt zij voor in het Elixir acidum Halleri en de Mixtura sulfurico-
acida. Vroeger noemde men ze zwavelwijnzuur.
505. Aether.
Wordt de aetherzwavelzuur bevattende vloeistof der vorige proef
verhit, zoo vervalt zij in aethyloxyde (aether), zwavelzuur en water.
Froef. Men giete het uit alcohol en zwavelzuur vervaardigde
mengsel in een kolfje , dat met eene glazen buis en eenen ontvan-