Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verandering van den wijngeest in aether. 431
VII. VERANDERING YAN DEN WIJNGEEST
IN AETHER.
503. Elaylgas, zwaar koolwaterstofgas of lielitgas.
Troef. Met 1 lood sterken wijngeest vermenge men langzaam
en onder gedurig omroeren (zie 34) 4 lood engelsch zwavelzuur; de
temperatuursverhooging, die bij deze vermenging plaats heeft, is
nog grooter, dan bij die van zwavelzuur met water. Wanneer het
Fig. 200. mengsel bekoeld is, giet men het in een kolfje en ver-
hit dit in een zandbad (fig. 82) eerst matig, om het
overloopen te voorkomen, later sterker; er ontwikkelt
zich een gas, dat men op de bekende wijze in met
water gevulde flesschen opvangt. Meu steke het gas
in eene der flesschen aan, en giete er snel water in ;
het brandt met eene helder licht gevende vlam; het
is lichtgas (C, H») , dat zich uit den wijngeest ge-
vormd heeft. De wijngeest is vervallen in lichtgas en
water, welk laatste zich met het zwavelzuur heeft vereenigd.
Fig. 201.
uit
ontstaat lichtgas cn 2 water.
Daarenboven vormt zieh bij deze ontleding nog zwaveligzuur en
koolzuur; het eerste neemt men al spoedig door den reuk waar.
Zij ontstaan daardoor, dat de koolstof van een gedeelte alcohol
ontledend op een gedeelte zwavelzuur werkt en daaraan zuurstof
onttrekt. Om het gas van deze beide bijmengselen te zuiveren
moet men het door kalkmelk leiden, alvorens het op te vangen.
Het zoo verkregen gas voert den naam elaylgas of olievor-
mend gas, daar het met chloor zich tot eene actherachtige, in
water onoplosbare vloeistof vereenigt. Het is hetzelfde gas dat
ook door drooge destillatie uit steenkolen, vet, hars enz. wordt ver-
kregen en maakt het voornaamste bestanddeel van ons gewone licht-
gas uit (119).
Troef*. Op de pneumatische trog vult men een gasklokje voor J
met chloorgas en vuile dan snel verder met elaylgas aan: neemt men