Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verandering der suiker in wijngeest. 427
bij deze bewerking zal gebruiken, mogen niet met water omgespoeld
worden, maar dit moet met sterken wijngeest geschieden; anders
zou de altijd aan het glas hangen blijvende vochtigheid den water-
vrijen alcohol weder waterhoudend maken.
500. Eigenschappen van den alcohol. De alcohol heeft een bran-
denden smaak en een doordringenden, aangenamen reuk. Zeer
sterke wijngeest en voornamelijk watervrije alcohol werken giftig,
als zij in de maag gebragt worden; met water verdund, is zijne
opwekkende en bedwelmende kracht maar al te wel bekend.
Sterke wijngeest kan door geene koude (zelf niet van —110°) tot
bevriezing gebragt worden en is derhalve voortreffelijk geschikt voor
thermometers, ja zelfs onontbeerlijk, wanneer men koudegradente
meten heeft, die beneden het smeltpunt van het kwik liggen. Even
zoo bewijst hij goede diensten bij de gasverlichting; 's winters na-
melijk bevriest het zich in de gasbuizen afzettende water spoedig
cn verstopt dezelve dus ligt; laat men echter het uit den gazometer
stroomende gaz door alcohol strijken, voor dat het verder geleid
wordt, zoo onttrekt men van den eenen kant aan het gas 'water-
damp en deelt het daarentegen wijngeestdamp mede, en de nu in
de gasbuizen verdigte vloeistof bevat dan wijngeest genoeg, om
bij de felste koude van ons klimaat niet te bevriezen.
Wordt gewone wijngeest aan de lucht blootgesteld, zoo verdampt
de alcohol spoediger dan het water. Sterke wijngeest trekt ook
vochtigheid uit de lucht aan. Daarom moeten alle geestrijke dran-
ken in niet of onvolkomen gesloten flesschen langzamerhand slap-
per (rijker aan water) worden. De spirituslampjes herinneren den
pasbeginnenden scheikundige dikwijls en op eene vrij onaangename
wijze aan deze eigenschap van den wijngeest; zij willen niet branden,
wanneer men ze eenigen tijd zonder deksel heeft laten staan. Waarom
niet ? de spiritus rut de pit is vervlogen en het phlegma alleen
daarin teruggebleven.
In 494 en 495 hebben wij reeds over het koken en verdampen en
in 121 over de verbranding van den wijngeest gesproken. Hij be-
vat zoo weinig koolstof, dat cr zich bij de verbranding geen roet
afscheidt en daarom geeft eene spirituslamp ook zoo weinig licht.
De beste graad van sterkte voor spiritusomte brandenis van 75—80"
TEALLES; gebruikt men slappcren, zoo verdampt al het water niet
en er blijft phlegma achter.
501. Met water laat wijngeest zich in elke verhouding vermen-
gen en hij wordt specifiek zwaarder, naarmate hij meer water bevat.