Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
426 Plardemtoffen.
een overzigt van de hoeveelheid wijngeest, die in de meest bekende
onzer geestrijke dranken bevat is :
100 maten gewoon bier bevatten — 2 maat zuiveren wijngeest.
s ff beijersch // •// 3— 5 f/ tf //
tt n porter en ale u 6— 8 H u u
u // wijn » 10—15 u It !/
If tf madera u 18—24 !/ n II
r u brandewijn en fran-
schc brandewijn u 40—50 H tr »
H v likeuren » 45—50 H If »
« K n rum en arak » 50—60 » tt H
tt H gerectificeerde
i wijngeest > 60—70 H u H
% K K voorloop » 70—75 Êf tt tt
f- a H zeer sterken wijngeest
of alcohol » 86—90 # tt tt
WIJNGEEST or ALCOHOL.
499. Watervrije alcohol. De gisting der suikerhoudende vloei-
stoffen is de eenige tot nu toe bekende weg, waarop wijngeest voort-
gebragt kauworden. Hoe de gevormde wijngeest afgescheiden, ver-
sterkt en gereinigd wordt, hebben wij in het vorige hoofdstuk ge-
zien. Het geschiedt of door gedeeltelijke destillatie of door gedeel-
telijke afkoeling, daar wijngeest vlugtiger is dan water, en, 't geen
hiermede gepaard gaat, wijngcestdamp moeijelijker te verdigten is
dan waterdamp. Langs dezen weg echter laat al het water zich niet
afscheiden; de wijngeest houdt water zoo vast, dat het er noch
door destillatie, noch door afkoeling aan onttrokken kan worden.
Om hem geheel watervrij te verkrijgen, moet men er het een of ander
ligehaam mede in aanraking brengen, dat grootere affiniteit tot wa-
ter heeft, en dit bij het kookpunt van den wijngeest nog niet laat
varen. Zulk eene stof bezitten wij in den gebranden kalk.
Troef. Men brenge in een kolfje 2 lood fijn gestooten goed gebrau-
den kalk, giete daarop 2 lood sterken alcohol en verbinde, evenals
in 493, met het kolfjq een koelvat. Laat men het mengsel nu eenen
dag rustig staan, zoo verbindt de kalk zich langzamerhand met het
water (bluscht zich) en men kan nu den watervrijen alcohol (het best
in een waterbad, fig. 81) afdestüleren. De glazen vaten, die men