Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ti plantenslrjm 399
460. Arabische gom, gummi arabicum. Dc meest bekende onder
de gomsoorten is de arabische of mimosengom, welke in Afrika uit
vele naar acacia's gelijkende planten van zelve uitzweet. De fijnste
soorten hebben eene witte, de mindere eene gele of bruine kleur.
Goed uitgedroogd, wordt zij zoo hard eu broos, dat men ze tot
poeder kan wrijven.
Proef. 1 Drachme arabische gom wordt met 2 drachmen koud
water overgoten en het mengsel van tijd tot tijd omgeroerd; de gom
zal binnen eenige dagen volkomen in het water tot eene doorzig-
tige, slijmige vloeistof opgelost zijn, die zich met water in alle
verhoudingen laat vermengen. Deze vloeistof is zeer kleverig en
wordt daarom ook dikwijls in plaats van stijfsel of lijm gebruikt,
om papier zamen te pakken of om poedervormige ligehamen tot
eene zamenhangende massa te brengen (pastelkleuren, pastilles en
dergelijke). Zij heeft ook eene dikke consistentie, cn wordt daarom
veel in dc verwcrijen gebruikt, om de vcrwstofl'cn en bijtmiddelen
te verdikken. Voor dit laatste is vooral eene soort van gom ge-
schikt , die langs den Senegal in Afrika verzameld wordt, cn van
daar den naam sencgalgom voert, ^ daar zij eene dikkere slijm geeft
dan dc gewone arabische gom.
Proef. Men giete eenige droppelen van eene gomoplossing in
wijngeest; zij vermengen zich daarmede niet, daar de gom in
wijngeest onoplosbaar is. Verdunt men de gomoplossing eerst met
water, zoodat men eene heldere vloeistof verkrijgt, en giet men
hierbij wijngeest, zoo wordt zij troebel en de gom zet zich langza-
merhand als een vlokkig nederslag af; wijngeest kan dus dienen,
om uit gomhoudende vloeistoffen de gom af te zonderen.
467. Traganthgom is een plantensap , dat eveneens veel als
kleef- en verdikkingsmiddel gebruikt wordt, het vloeit in Grieken-
land cn Turkije uit de Traganthstruik cn wordt als witte opge-
rolde draden of banden in den haudel gebragt.
Proef. Men late een stukje traganthgom eenen dag in koud
water staan: het zal week worden en tot eene stijve en gladde
gelei opzwellen. Ééne drachme is toereikende , om een pond water
in eene dikke slijm te veranderen. Zij is echter hierin niet opge-
lost, maar slechts, even als de stijfsel, opgezwollen; kookt men
deze slijm, zoo verkrijgt zij wel meerdere gelijkvormigheid, maar
de gom wordt niet volkomen opgelost. _
Men heeft deze gomsoort, ter onderscheiding van de vorige,
plautenslijm genoemd; zij komt ook in vele inheemsche planten