Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zetmeel of amglttm. 391
Stikstoflioudende stoffen:
in de aardappelen: planteneiwit (easeïne).
in de erwten : planteneiwit, easeïne (veel),
in het tarwemeel: planteneiwit, kleefstof (veel).
Deze drie stikstof houdende stoffen, die ook een weinig zwavel
bevatten, heeten ook proteïne verbindingen; kleine hoeveelheden
daarvan vindt men in het sap van elke plant.
Kg. 183.
455. Het aardappelenzetmeel heeft onder
het mieroscoop de gedaante van eironde ko-
geltjes , die uit meerdere over elkander gelegen
lagen bestaan; het glinstert in het zonnelicht
en is altijd meer poedervormig dan klonterig.
Kg. 184.
Bij het zetmeel uit erwten zijn vele kogel-
tjes in de lengte uitgehold , terwijl andere als
het ware uit meerdere te zamengegroeide ko-
geltjes schijnen te bestaan.

Kg. 185. zetmeel uit tarwemeel (onze gewone
stijfsel) bestaat uit platgedrukte, linzenvor-
n /i ^'f^ mige korreltjes , die in vochtigen toestand aan
_ I n y-1 /■V»« 1-1 n
- . « I
^ Q ' ^ " voorkomende gewoonlijk in klompen zamen-
(H • gebakken is.
• O
Arrow-root is een in de geneeskunde gebruikelijk zetmeel, het-
welk in Oost- en West-Indië uit de wortels van eenige moeras-
planten getrokken wordt.
Daar de zetmeelkorreltjes van verschillende planten eene verschil-
lende gedaante en grootte hebben, is men dikwijls met behulp van
het mikroskoop in staat, verschillende meelsoorten van elkander te
onderscheiden, en vervalschingen van de eene met de andere te
onderkennen.
456. Proef. Wordt vochtig gemaakt zetmeel in ecnen lepel
onder voortdurend omroeren verhit, tot het droog geworden is, zoo
verkrijgt men harde , hoornachtige korreltjes; dit is de nagemaakte
elkander hangen; weshalve het in den handel