Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
378 Veranderingen, der plantencellenstof,
boven nog stikstof in cbemische verbinding; de eerste bewerkt
de heftige verbranding, de tweede, tegelijk met de gassoorten,
die zich bij de verbranding vormen, de heftige ontploffing. liet
zwavelzuur werkt sleehts indirect, door het water, dat zich uit
de boomwol afscheidt, en dat van het salpeterzuur tot zich te
trekken cn vast tc houden.
In een mengsel van alcohol en aether lost zich het schietkatoen
op en vormt dan eene dikke slijmige vloeistof, die, in dunne
lagen over andere voorwerpen verspreid, daarop na verdamping
een doorschijnend , zamenhangend cn taai vlicsje achterlaat. Zij
draagt den naam van collodion en wordt in de heelkunde veel-
vuldig tot het bedekken van wonden enz. en ook in de photo-
graphie aangewend.
Preef*. Een stukje schietkatoen wordt in eene oplossing van
ijzerehlorure gebragt en daarmede eenigen tijd gekookt. Onder
ontwikkeling van stikstofoxyde zal zich de vloeistof donker kleu-
ren, terwijl op de vezels zelve een bruin beslag van ijzeroxyde
wordt afgezet, dat door toevoeging van een weinig zoutzuur tot
de vloeistof kan worden opgelost. Wascht men het terugblij-
vcndc met water behoorlijk uit, dan zal het na gedroogd tc
zijn blijken, niet meer ontplofbaar te wezen. Het schietkatoen
is door deze behandeling weder ia gewoon katoen veranderd.
B. Door alkaliën.
435. Hoe alkalische ligchamen op de plantenceUenstof werken,
kan men zien, wanneer men een stuk gebranden kalk in papier
wikkelt en er eenige weken in liggen laat; het papier zal dan
geheel murw geworden zijn. De landhuishoudkundigen en tuin-
lieden vermengen daarom het onkruid met kalk of asch , ten einde
eene snellere verrotting te bewerken.
Proef*. In een reageerbuisje koke men eenige linnen draden,
in een ander eenige katoenen draden met sterke potaschloog. De
eersten zullen zich hooggeel kleuren, terwijl de laatsten daardoor
te naauwemood van kleur zullen veranderen.
De zuivere cellulose wordt door potaseh niet gemakkelijk cn
eerst na langdurige inwerking veranderd, dc verdikkende lagen
echter worden zeer gemakkelijk aangetast, eerst geel, daarna
bruin gekleurd en ten slotte, geheel opgelost (zie pag. 369). De