Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Overzigt. 355
4. Als Oxyden. 5. Als Zouten.
Mangaan. Potassium en Sodium.
Tin. Barium en Strontium.
Chromium. Calcium en Magnesium.
IJzer. Aluminium.
Zink. Zink en IJzer.
Uranium. Lood en Koper.
Koper.
EANGSCnlKKIUG DEE MEER BEKENDE CHEMISCHE ELEMENTEN.
Het is zeer moeijelijk, zoo niet onmogelijk, de grondstoffen zoo
in eene reeks te brengen, dat hare chemisehe en physische eigen-
schappen en onderlinge Tcrwantschap te gelijker tijd daardoor
juist aangegeven worden. In de op de volgende bladzijde opge-
gevene rangschikking vormen de twee elementen, die chemisch
het meest van elkander verschillen, het meest electronegatieve
(zuurste), de zuurstof, en het meipst electropositieve (het meest
basische), het potassium , de beide uiteinden eener reeks; dan
volgen op het eerste die stoffen, die zich in eigenschappen en
verbindingen nagenoeg even als de zuurstof verhouden, en op
het potassium de het meest naar dit element gelijkende stoffen.
Daar, waar de beide reeksen te zamenkomen, vindt men de on-
bepaalde, nu eens positief, dan negatief verschijnende ligchamen.
Daar het nu als eene grondwet in de scheikunde geldt, dat de
ligchamen zich des te gemakkelijker met elkander verbinden,
hoe meer ongelijk zij aan elkander zijn , terwijl de ligchamen,
die in eigenschappen naar elkander gelijken, in het geheel geene
of althans eene slechts geringe neiging hebben, om zich met el-
kander te verbinden, zoo zal ons deze reeks op eene benaderende
wijze de verwantschap der elementen tot elkander toonen. De ver
van elkander afstaande stoffen hebben namelijk groote begeerte,
om zich met elkander te vercenigen, de digt bij elkander staande
slechts eene geringe of in het geheel geene. De zuurstof heeft
derhalve de meeste en sterkste verwantschap tot potassium, dan
tot sodium , calcium, barium enz., maar verhoudt zich het onver-
schilligst tegenover fluorium. Het potassium toont van den ande-
ren kant de grootste verwantschap tot de zuurstof, verder tot de
zoutvormers , zwavel enz., de geringste echter tot het sodium ,
23*