Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
354 Ztvcire metalen.
MnO' + 2HC1 geeft HO, Cl en MnO.HCl (= MnCl+HO).
20. De meeste zouten kristalliseren , deze met, gene zonder
kristalwater.
21. Tegenover water verhouden de zouten zieh zeer versehil-
lend; gedeeltelijk lossen zij zieh daarin gemakkelijk , gedeeltelijk
moeijelijk, gedeeltelijk in 't geheel niet op.
22. Zouten kunnen voortgebragt worden:
a. Door blootstelling der metalen aan de lucht (alleen
koolzure zouten).
b. Door oplossing der metalen of oxyden in zuren.
c. Door ontleding der zwavelmetalen met zuren, ook
door vrijwillige verwcering der zwavelmetalen.
d. Door wederzijdsehe ontleding, door voorbeschikkende,
enkele of dubbele keurverwantschap.
23. Vele zouten verliezen hunne zuren reeds bij eenvoudige ver-
hitting , terwijl deze ontwijken (koolzuur) of verbranden (organi-
sche zuren).
24. De zouten laten zich op dezelfde wijze tot metaal reduce-
ren, als de oxyden; zal dit door gloeijing met kool bereikt wor-
den , zoo heeft men er nog eene sterke basis (soda, kalk) bij te
voegen, welke het zuur van het zout wegneemt.
VOOKKOMEN DER METALEN.
25. De natuu. levert ons de metalen voornamelijk ouder de
vijf volgende vormen: 1. onverbonden of gedegen, 2. met zwa-
vel verbonden als kies, glans en blende , 3. met arsenicum als
arsenikmetalen, 4. met zuurstof als oxyden, 5. met zuurstof en
te gelijk met zuren verbonden als zouten.
Van de meer bekende metalen komen bet menigvuldigst voor:
1. Gedegen. 2. Als Zwavelmetalen. 3. Als Arsenikmetalen.
Goud. Lood. Kobalt.
Platina. Antimonium. Nikkel.
Zilver. Koper. Zilver.
Bismuth. Zilver. IJzer.
Kwikzilver. Kwikzilver.
Arsenicum. Arsenicum.
IJzer.
Zink.