Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ovenigi. 353
b. Door een elcctropositiever metaal.
e. Door verhitting in waterdamp.
d. Door verliitting met sterke zuren.
ClILOORMETALEN.
14. De meeste ehloormetalen zijn in water oplosbaar en kris-
talliseerbaar.
15. In den regel verbindt een metaal zich met chloor in even
zoo veel verhoudingen, als het oxydatietrappen heeft.
16. ehloormetalen ontstaan :
a. Bij het zamenbrengen der metalen of metaaloxyden
met chloor.
b. Bij het oplossen van metalen in zoutzuur.
c. Bij het oplossen van metalen in koningswater.
d. Door dubbele keurverwantschap bij het vermengen
van andere chloormefalen met zuurstofzouten.
17. Het chloor kan van de metalen weder afgescheiden worden:
a. Door eenvoudige verhitting (slechts bij de edele metalen).
b. Door verhitting in waterstofgas.
c. Door een elcctropositiever metaal.
d. Door een sterker zuur, b. v. zwavelzuur.
ZuTJBSTorzouTEif.
18. Ieder zuur vormt in den regel met ieder basisch metaal-
oxyde een zout; er bestaat dus eene ontelbare menigte zouten.
19. Suboxyden moeten zuurstof opnemen of metaal verliezen,
superoxyden zuurstof afgeven, voor dat zij zich met een zuur
kunnen verbinden.
Suboxyden worden bij behandeling met zuren in metaal en in
oxyde gescheiden ;
Pb'0 + SO',HO geeft Pb, PbO,SO> cn HO.
Superoxyden geven , indien zij met zuurstofzuren behandeld wor-
den , vrije zuurstof af:
MnO' + SO',HO geeft O, MuO.SO» en 110;
met waterstofzuren behandeld, oxydeert dc zuurstof op het oogen-
blik dat zij vrij komt (in statu nascenti) de waterstof van het
waterstofzuur tot water en stelt daardoor het halogeen in vrij-
heid : het gevormde oxyde verbindt zich met eene andere hoe-
veelheid van het waterstofzuur en vormt daarmede een haloï-
dezout :
23