Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
352 Ztvcire metalen.
de moesten hebben er 2, eenige 3, 4, ja zelfs 5. De hoogste ver-
houden zieh als zuren.
8. Metaaloxyden laten zich uit de metalen daarstellen:
a. Door blootstelling aan de lucht.
b. Door verhitting aan de lueht.
e. Door -waterontleding bij gewone temperatuur.
d. Door waterontleding bij de gloeihitte.
e. Door waterontleding met behulp van een zuur en ne-
derploffing met eene sterke basis.
f. Door behandeling met geconcentreerde zuren cn neder-
ploffing met eene sterke basis.
g. Door verhitting met salpeter of ehloorzure potaseh.
9. De metaaloxyden laten zich desoxyderen of tot metaal re-
duceren :
a. Door verhitting alleen (edele metalen).
b. Door verhitting met kool.
c. Door verhitting in waterstofgas.
d. Door een meer oxydeerbaar (clectropositiever) metaal.
e. Door den galvanischen stroom.
Zwavelmetalen.
10. De zwavelmetalen der ligte metalen zijn oplosbaar in
water, die der zware metalen daarentegen onoplosbaar.
11. De metalen (behalve die der alkaliën) hebben gewoonlijk
evenveel zwavelings- als oxydatietrappen.
12. Zwavelmetalen kunnen voortgcbragt worden:
a. Onmiddellijk door zamenwrijving of smelting van zwa-
vel en metaal, of door verhitting der metalen in
zwaveldamp.
b. Door zamenbrenging van een metaaloxyde met zwa-
velwaterstof.
c. Door zamenbrenging van een metaalzout:
Met zwavelwaterstof, indien het te vormen
zwavelmetaal in zuren onoplosbaar is.
Met zwavelammonium, indien het daarin wel
oplosbaar is.
d. Door gloeijing der zwavelzure zouten met kool.
13. De zwavel kan aan de zwavelmetalen onttrokken worden:
a. Door verhitting aan de lucht (roosting).