Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Overzigt. 351
OVEUZIGT VAN DE DERDE GROEP DER ZWARE
METALEN.
1). Dc metalen ehromium, antimonium en arsenicum kunnen,
evenmin als de vroeger vermelde, zeldzaam voorkomende metalen,
het water ontleden , en men moet derhalve tot het oplossen der-
zelve geconcentreerde zuren aanwenden.
2). Hunne lagere oxydatietrappen verhouden zich nu eens
als bases, dan weder als zuren; de hoogere echter uitsluitend als
zuren.
3). In de natuur komen deze metalen het meest met zwavel
verbonden voor.
4). Antimonium en arsenicum worden uit hunne oplossingen
door zwavelwaterstofgas als zwavelmetalen nedergeslagen en door
zwavelwaterstofammoniak weder opgelost. Chromium wordt iu
oplossing niet door zwavelwaterstof in een zwavclmetaal veranderd.
5). Antimonium en arsenicum kunnen zich, even als de me-
talloïden , met waterstof tot gasvormige verbindingen vereenigen.
OVERZIGT DER GEZAMENLIJKE METALEN.
Metalen.
1. Alle metalen hebben eenen eigendommelijkcu sterken glans,
zijn ondoorschijnend cn dc beste leiders voor warmte cn electri-
eiteit.
2. Dc meeste metalen kunnen bij langzame aflcoeling kristal-
liseren en altijd in teerlingen.
3. Alle metalen zijn smeltbaar, maar bij zeer verschillende
warmtegraden; vele laten zieh ook verdampen.
4. Alle metalen kunnen zich met zuurstof, zwavel cn chloor
verbinden.
5. Even zoo vereenigen zij zich met elkander, wanneer men
ze zamensmelt (legeringen).
Metaaloxyden.
fi. De meeste metalen vormen met zuurstof basische oxyden,
die bijna allen in water onoplosbaar zijn.
7. Vau vele metalen kcut men slechts eenen oxydatietrap ;