Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
350 Ztvcire metalen.
van waterstofgas vormen en zieh aan het koude porcelein afzetten.
Doopt men nu een stukje hout even in schweinfürtergroen, zoo dat
er slechts eenige stofjes aan hangen en werpt men het in het fleschje,
zoo zal de vlam, indien men het gas na eenige oogenblikken weder
aansteekt, er blaauwaehtig uitzien en op een daarin gehouden por-
celeinschaaltje zal zich een zwarte of bruine metaalspiegel afzet-
ten ; deze spiegel is metalliseh arsenicum. Even als zwavel en
phosphor, zoo kan ook arsenicum zich met waterstof tot eene
gassoort verbinden, die te gelijk met vrije waterstofgas ontwijkt
en verbrandt. Door een koud ligehaam wordt de vlam tot onder
de temperatuur afgekoeld, die het arsenicum tot de verbranding
behoeft en het verdigt zich derhalve op het porcelein even als
zich koolstof of roet op hetzelve afzet, wanneer wij het in eene
gewone vlam houden. De koolstof scheidt zich als een pocder-
vormig ligehaam af, het arsenicum als een zamenhangende spie-
gel. Men noemt die ongeloofelijk gevoelige onderzoekingsmethode
naar haren uitvinder de arsenikproef van Marsh. Dat men zich
hierbij voor het inademen van het ontwijkende gas, vooral vau
het onverbrande, wachten moet, volgt reeds uit hot vroeger ge-
zegde: hier is echter dubbele vöorzigtigheid noodig, daar het arse-
nikwaterstofgas de vergiftigste gassoort is, die reeds meer dan
een scheikundige tot haar slagtoffer maakte.
419. Antimoonwaterstof. Proef. Men herhale de proef, maar
neme in plaats van schweinfiirter groen nu braakwijnsteen: ook
hier verkrijgt men zwarte vlekken op porcelein, die echter don-
kerder zijn en dikwijls een roetachtig aanzien hebben: zij bestaan
uit metallisch antimonium. Om de vlekken van antimonium ze-
kerder van die van arsenicmn te onderscheiden , droppele men
een weinig van eene chloorkalkoplossing op dezelve ; de antimo-
niumspiegel blijft onveranderd, maar de arsenikspiegel lost zieh
oogenblikkelijk op.
Antimonivim en arsenicum zijn de eenige metalen, die zich met
waterstof verbinden, zij verhouden zich in dit opzigt geheel als
metalloïden, zij zijn, als het ware, de overgangstrappen, de brug,
die het gebied der metalloïden met dat der metalen vereenigt.