Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Arsenicum.
349
daar in de plaats der 3 aeq. zuurstof 3 aeq. zwavel treden. Op
deze wijze laat zich arsenicum zeer goed in vloeistoffen ontdek-
ken cn daaruit afscheiden; behalve arsenicum geven alleen cad-
mium- en tinoxydezouten een geil nederslag met zwavelwater-
stofwater. Door zwavelwaterstofammoniak wordt het zwavelarse-
nicum weder opgelost. Vroeger wendde men het zwavelarseni-
cum , hetwelk ook in de natuur voorkomt, onder den naam van
operment, auripigmentum (goudkleur) of koningsgeel, als gele
vcrwstof aan: maar men moet het gebruik van hetzelve als verw-
stof in huizen sterk afraden, daar het, wanneer het met kalk in
aanraking is, eene zeer vergiftige luchtsoort, het arsenikwater-
stofgas , ontwikkelen kan. In de arscnikfabrieken bereidt men ook
door sublimatie van wit arsenik met weinig zwavel eene soort
van geel arsenicum , hetgeen het aanzien heeft van geel glas of
porcelein : dit bestaat grootendeels uit arsenigzuur en bevat slechts
weinig ingemengd zwavelarsenicum.
£enc verbinding van arsenicum met 1 aeq. minder zwavel (AsS,),
die nu eens doorzigtig als robijnrood glas, dan ondoorzigtig als
bruinrood porcelein is, heeft den naam van Realgar of rood zwa-
velarsenik verkregen.
Met zwavel en ijzer verbonden vinden wij het arsenicum als
arsenikkies, hot meest in de natuur. Uit dit erts wordt het meeste
witte arsenik gewonnen, door het in vlammcnovcns te roosten en
den arsenigzuur bevattenden rook, gelijk wij reeds vermeld heb-
ben , in de giftbuizen af te koelen. Te gelijk met het arsenicum
oxydeert zich het ijzer en de zwavel: het geoxydeerde ijzer blijft
terug en de geoxydeerde zwavel (SO,) ontwijkt tegelijk met den rook.
Kg. 167.
418. Arsenikwaterstofgas. (AsH,).
Troef. Meu werpe in een klein fleschje
eenige stukjes zink en ontwikkele wa-
terstofgas door middel van verdund
zwavelzuur; men laat het door een
buisje van eene spuitflesch ontwijken,
en steke het na eenigen tijd aan (84).
Men verkrijgt op deze wijze eene water-
stoflamp. Houdt men een verglaasd por-
celein schaaltje eenige oogenblikken in
de vlam, zoo bemerkt men daaraan
slechts eenen ring van kleine water-
droppelen , die zich bij het verbranden