Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
348 '/ware meialen.
415. Verbindingen van het witte arsenik met bases.
Proef. Worden 10 grein arsenigznur met 20 gr. koolzure pot-
aseh en 1 lood water verhit, zoo lost zich het witte arsenik zeer
gemakkelijk op , en men verkrijgt eene oplossing van arscuigzure
potasch.
a). Dc helft dezer vloeistof vermenge men langzaam met eene
oplossing van 15 grein kopervitriool in 1 lood heet water: er zal
een geelgroen nederslag ontstaan, dat bij het droogen donker-
groen wordt. Dit arscnigzuur koperoxyde komt onder den naam
van mineraal- of Scheelc'sgroen in den handel voor.
b). De andere helft der arsenikoplossing wordt in een kolfje
even zoo met eene oplossing van 15 gr. kopervitriool in 1 lood
water en daarenboven nog, zoo lang als er opbruising ontstaat,
met azijnzuur (geeonccntrcerde azijn) vermengd , met het ge-
vormde nederslag 5 minuten gekookt en dan in eenen schotel
met heet water geplaatst, opdat het zeer langzaam af koele. Men
verkrijgt op deze wijze eene verbinding van arscnigzuur en azijn-
zuur koperoxyde, die wegens hare heerlijke groene klem- alge-
meen als schUdcrverw gebruikt wordt. Van de ontelbare namen,
die zij draagt, zijn schweinfürter-, engelseh-, mitis-, patent-,
neuwieder- cn weencrgroen de meest bekende. Deze vcrw werkt
even vergiftig als het witte arsenik en men kan derhalve bij het
gebruik daarvan niet te voorzigtig zijn. Zij kan zelfs als groene
muurverw in huizen gevaarlijk worden, daar zich onder zekere
omstandigheden uit dezelve vlugtige arsenikverbindingen vormen
cn zich in dc lucht verbreiden.
416. Arsenikzuur (AsO^). Wordt arscnigzuur met salpeter-
zuur gekookt, zoo neemt het nog 2 aeq. zuurstof op en wordt
arsenikzuur. Met potasch verbonden verkrijgt men hetzelve , wan-
266. neer men arscnigzuur en salpeter tot op het smelt-
° punt verhit. De zoo daargestelde dubbel arscnikzure
WA potasch, welke in fraaije vierzijdige zuilen kristal-
liseert, werd tot nog toe in groote hoeveelheden in
de katoendrukkerijen verbruikt, niet zoo zeer om
daarmede kleuren voort te brengen , als wel om het
ontstaan van kleuren, het uitvloeijen op zekere plaat-
sen te verhinderen.
417. Zwavelarsenik. Proef. Men losse eenige greine arscnig-
zuur in kokend water op en giete bij de oplossing zwavelwater-
stofwater: er ontstaat een geel nederslag van zwavelarsenik (AsS,),
kp