Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Arsenicum.
347
zoo gemakkelijk kunnen voorkomen. Men zal daarom wei doen,
het gebruik van het rattekruid voor dit doel zoo veel mogelijk
te laten varen (zie pag. 110).
Proef*. In een wijnglas giete men een weinig van eene op-
lossing van arsenigzuur, voege er een lepel vol voehtig ijzeroxy-
dehydraat bij, roere het eenige minuten met een glasstaafje om
en flltrere dan. Bij het heldere doorgeloopen vocht voege men
zwavelwaterstofwater en eenige droppels zoutzuur en evenzoo ter
vergelijking bij de oorspronkelijke arsenikoplossing, die men aan-
gewend heeft. Iu deze laatste zal een overvloedig neerslag het
aauwezen van arsenigzuur verraden , terwijl in het met ijzeroxyde
behandelde vocht geen spoor daarvan zal ontstaan. Het arsenig-
zuur wordt derhalve spoedig cn volkomen door ijzeroxydehydraat
gebonden en onoplosbaar gemaakt. Daarom is het een voortreffelijk
middel tegen vergiftiging met rattenkruid en het behoort tot dat
doel altijd in de apotheken in voorraad gehouden tc worden. Men
maakt hot door eene oplossing van ijzerchloride met ammonia
neder te slaan en het praecipitaat volkomen uit te wasschen, en
het dan in vochtigen staat te bewaren, daar het alleen dan zijne
werkzaamheid vertoont.
Het arsenigzuur geeft in de hitte deszelfs zuurstof gemakkelijk
aan andere ligchamen af cn het wordt daarom door dc glasbla-
zers gebruikt, om de zwarte of groene kleur van het glas in
geel te veranderen; het werkt hierbij evenals de bruinsteen (297),
door namelijk het ijzeroxydule tot oxyde te oxyderen. Door de
hoedenmakers wordt eene oplossing van wit arscnik en kwikzilver
in salpeterzuur aangewend, om de hazenharcn van hunne glim •
Fi". 1G5. mende oppervlakte te ontdoen.

m
414. Heductie van het witte arscnik. Proef. Men
trekke eene glazen buis tot eene punt uit, brenge
daarin een korreltje arsenigzuur en daarboven eenen
koolsplinter, en verhitte dan de buis boven eene
wijngeestvlam zoodanig, dat de plaats, waar de kool
ligt, eerst gloeit, en dan het spitse einde der buis;
het glas zal zich van binnen, boven de kool, met
eenen zwarten metaalspiegel bedekken, daar de dam-
pen van het arsenigzuur, terwijl zij over de gloeijende
kool strijken, aan deze hunne zuurstof afgeven. Dit
is eene der zekerste wijzen , om kleine hoeveelheden
arscnik te ontdekken.