Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Arsenicum. 345
412. Arscuikmctaal. Hot mctalliscli arsenicum wordt niet zel-
den als een loodgraauw , sterk glanzend erts in de aarde gevon-
den ; de bergwerkers noemen Let sehervcnkobalt, daar het ge-
woonlijk in de vlakke, naar scherven gelijkende stukken voor-
komt en bij het smelten vervlugtigd wordt.
Iu de apotheken wordt meestal het kunstmatig bereide arscuik-
mctaal , hetwelk aan de lucht blootgesteld spoedig beslaat en ein-
delijk tot graauwe stukken uit elkander valt, onder den naam
van vliegensteen in voorraad gehouden. Wordt het met water
gekookt, zoo lost het laagje geoxydeerd arsenicum zich op, en
men verkrijgt eene zeer giftige vloeistof (vliegenwater). Op het
overgebleven metaal ontstaat op nieuw een laagje oxyde , en het
is nu ligt verklaarbaar, waarom men na eenigen tijd van het-
zelve wederom nieuw giftwater koken kan, zonder dat men eene
merkelijke vermindering van den vliegensteen bespeurt.
Proef. Men brenge een stukje arsenikmetaal ter grootte van
ccuen gierstkorrcl in eene glazen buis, houde ze aan het eene
yj^ einde digt en verwarme dezelve: het
arsenicum vervlugtigt zich reeds bij
—1 180° eiJ zet zich aan het bovenste
gedeelte der buis als een glanzende
zwarte spiegel af; daarbij ontwikkelt
zich een knoflookreuk, die aan de
dampen van het arsenicum eigen is.
Deze beide kenteekens worden als een paar voortreffelijke proeven
gebruikt om arsenicum in andere ligchamen te ontdekken. Phos-
phorus riekt, bij het liggen aan' de lucht, eveneens knoflookach-
tig. Duidt dit reeds op eene gelijkvormigheid dezer beide stoffen,
deze wordt nog aanmerkelijk verhoogd, door de merkwaardige
omstandigheid, dat het arsenicum zieh in deszelfs verbindingen
bijna geheel als de phosphorus verhoudt.
413. Wit arsenicum of arsenigzuur. (AsO,).
Froef. De bij de vorige proef verkregen metaalspiegel van ar-
senicum wordt nog eens, maar met de buis geheel open, zacht
verwarmd; het arsenicum verandert in damp, die zich in het
koelere gedeelte der buis gedeeltelijk in kleine witte kristallen,
gedeeltelijk als poeder afzet. Met eene loupe beschouwd, doen
zieh deze kristallen voor als kleine vierzijdige dubbclpyramiden
(octacders); hunne bestanddeelen zijn arsenicum en zuurstof, hun
naam: arsenigzuur, wit arsenicum of ratlcnkruid. Wanneer men