Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
342 Ztvcire metalen.
het nederslag is antimoniumoxyde met weinig zoutzuur verbonden-
Men wascht het eenige malen uit, door het te laten bezinken, de
vloeistof af te gieten en er weder op te gieten, en digereert het
dan nog een uur lang met eene oplossing van J lood koolzure soda
in 4 lood heet water, waardoor het zoutzuur weggenomen wordt.
Het nogmaals uitgewasschen nederslag geeft gedroogd een wit
poeder van antimoniumoxyde. Men verkrijgt alzoo langs den nat-
ten weg hetzelfde praeparaat , als bij het gloeijen van het an-
timoniummetaal (404). _
407. Braakwijnsteen. (KO.f-l-SbO,, T-1-2H0).
Proef. Men brenge in een schaaltje 4 lood gedestilleerd water
aan het koken en voege er onder omroeren een mengsel vau 1
drachme antimoniumoxyde en 1 drachme cremortartari bij. Wan-
neer do vloeistof tot de helft verdampt is, wordt zij kokend
gefiltreerd en de helft van dezelve wordt in 3 lood sterken wijn-
geest gegoten, de andere helft laat men rustig bekoelen. In
beide gevallen verkrijgt men een wit zout, braakwijnsteen, in het
laatste in den vorm van kristallen , in het eerste als een zacht
poeder , daar de braakwijusteen in wijngeest onoplosbaar is en
alzoo uit de oplossing nedergeslagen wordt. De chemische wer-
king , die hierbij plaats heeft, is zeer eenvoudig. Cremortartari
of gezuiverde wijnsteen is een zuur zout, dat is, eene verbinding
van wijnsteenzure potasch met wijnsteenzimr. Het vrije zuur ver-
bindt zieh met het antimonmmoxyde, en men verkrijgt alzoo
wijnsteenzure potasch en wijnsteenzuur antimoniumoxyde , die zich
tot een dubbelzout, braakwijnsteen, verbinden. De naam reeds
duidt op de geneeskundige aanwending van dit dubbelzout, het
is het meest gewone braakmiddel. 1 Grein daarvan in lood Ma-
lagawijn opgelost, stelt den bekenden braakwijn daar. 1 Lood
braakwijnsteen heeft ter oplossing 15 lood koud water noodig.
408. Zwavelantimonium. (SbS,) Proef. Bij eene oplossing
van braakwijnsteen in water giete men zwavelwaterstofgas : men
verkrijgt dan een helder geel nederslag van zwavelantimonium ,
dat bij het droogen donkerder wordt. Hierdoor laten de anti-
moon verbindingen zich zeer goed onderscheiden, daar geen ander
metaal een zoo gekleurd zwavclmetaal oplevert.
In deze verbinding vinden wij het antimonium het meest in
de natuur, maar het natuurlijke zwavelantimonium (zwavelspics-
glans) heeft eene graauwzwarte kleur. Daarenboven heeft het
geheel andere uitwendige eigenschappen, dan het door de kunst