Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Aiit'monhm. 341
hitte is het niet vlugtig en het heeft de eigenschap glas eu por-
celein geel en oranje te kleuren.
Froef. Men verhitte een weinig poeder van antimonium met
salpeterzuur. Hetzelfde wat wij bij het tin gezien hebben, ge-
schiedt ook hier; het metaal gaat in poeder over, hetwelk uit
eene verbinding der beide oxydatietrappen, uit antimoouzuur en
antimoonoxyde bestaat. Mengt men poeder van antimonium met
salpeter, en werpt men dit in eenen gloeijenden smeltkroes, zoo
vormt zich alleen antimoouzuur, hetwelk met de potaseh van het
salpeter verbonden terugblijft. Dc antimoonzurc potaseh laat zich
in kokend water oplossen en wordt dan als reagens op sodazou-
ten gebezigd, daar antimoouzuur met soda een bijna onoplosbaar
zout geeft.
406. Chloorantimonium. Door zoutzuur wordt het antimonium
slechts zeer moeijelijk opgelost. Men verkrijgt gemakkelijker eene
oplossing, wanneer men in plaats van metallisch antimonium,zwa-
velantimonium aanwendt.
Froef. 1 Lood zwavelantimonium wordt in eene ruime kolf
met 5 lood zoutzuur overgoten en in een zandbad eerst zacht, la-
ter tot kokens toe verhit. Het in iuime hoeveelheid ontwijkende
zwavelwaterstofgas wordt in water of in kalkmelk geleid, waar-
door het volkomen geabsorbeerd wordt. Uit zwavelantimonium
en zoutzuur ontstaat zwavelwaterstof en chloorantimonium (zout-
zuur antimoonoxyde). Nadat het eenigè dagen rustig gestaan
heeft, giet men de heldere vloeistof af; zij houdt chloorantimo-
nium opgelost en werd vroeger spiesglansboter genaamd. Wrijft
men eeuige droppels daarvan op een ijzerblik goed in, zoo
verkrijgt dit, daar er zich eene dunne, zeer vasthoudende korst
van ijzeroxyde vormt, een bruin aanzien en roest nu miuder ge-
makkelijk. Op deze wijze geeft meu aan de geweerloopen hunne
bekende bruine kleur (bruineren).
De als nevenproduct gewonnen vloeistof, die men verkrijgt door
filtratie der kalkmelk, waarin het zwavelwaterstofgas geleid is,
is zwavelwaterstofzure kalk (calciumsulphijdraat). Zij heeft de
eigenschap van dc haren in de huid zoo los te maken, dat men
ze gemakkelijk wegnemen kan, zoo als men bevinden zal, wan-
neer men een stukje kalfshuid eenigen tijd in de vloeistof houdt.
Froef. Van het vloeibare zoutzuur antimoonoxyde worden 2
lood in 20 lood heet water gegoten; er heeft, even als bij eene
bismuthoplossing, ontleding plaats en de vloeistof wordt troebel;