Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
338 Ztvcire metalen.
waarnemen. Men losse in een reageerbuisje eenige greinen roode
chroomzure potasch in warm water op, voege er eenige droppelen
zwavelzuur bij en verhitte do oplossing. Brengt men er nu een
weinig suiker of eenige droppelen wijngeest bij, zoo heeft er eene
levendige werking plaats ; de zuurstof van het chroomzuur dient
om de organische stoffen te oxyderen. Er wordt derhalve koolzuur
gevormd en tevens ontstaat er chroomoxyde. De roode kleur der
vloeistof gaat in groen over, zij bevat nu zwavelzure potasch en
zwavelzuur chroomoxyde. Bij verdamping kan men daaruit chroom-
aluin verkrijgen.
402. Chroomzuur (CrO'). Froef. In een porceleinen kroesje
brenge men salpeter tot smelting en werpe er kleine hoeveelheden
chroomoxyde in. Het groene ligchaam zal zich in de gesmolten
massa oplossen , terwijl het door de zuurstof van het salpeter tot
chroomzuur wordt geoxydeerd. De overblijvende massa lost zich
met eene gele kleur in water op. Zij bevat neutrale chroomzure
potasch. Droppelt men er een weinig salpeterzuur bij, dan neemt
zij eene roodachtige kleur aan cn geeft bij het afdampen kris-
tallen van dubbel chroomzure potasch en van salpeter.
Proef. Men wrijve 1 lood roode chroomzure potaseh tot poe-
der, brenge het in een porceleinen schaaltje, overgiete het met
een mengsel van 1 lood zwavelzuur en 1 lood water en verhitte
liet onder gedurig omroeren 5 minuten lang. Een droppel daar-
Eig. 103. fan op vloeipapier gebragt, verandert
zijne geelroode kleur onder opbruising
terstond in groen. Wanneer het schaaltje
geheel bekoeld is, roert men de vrij
dikke zoutmassa nog eenige minuten
met 1 lood koud water aan, laat het
even bezinken en giet dan behoedzaam
de vloeistof in een glas. Wat in het
schaaltje terug blijft is zwavelzure potaseh, in de vloeistof echter
heeft men eene oplossing van cliroomzuur, hetwelk door bijvoe-
ging van 3—4 lood engelsch zwavelzuur als eene roode massa
nedergeslagen wordt. Men laat het glas, meteen plankje bedekt,
24 uren staan, giet dan de boven het nederslag staande vloeistof
voorzigtig af en brengt de overblijvende brij op eenen nieuwen
tigchelsteen, waarin spoedig al de vochtigheid intrekt. Na 24
uren, gedurende welken tijd het nederslag met eenen schotel
gedekt is geweest, heeft men het chroomzuur als een rood kris-