Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
336 Ztvcire metalen.
Tig. 162. daar het op 1 aeq. potasch 2 aeq. ehromiuni-
zuur (KO, 2 Cr O,) bevat; het komt ge-
woonlijk in fraaije tafel- of zuilvormige kris-
tallen voor. Men wrijve 1 lood van hetzelve
met 10 lood water te zamen: het zal zich
daarin tot eene oranjegele vloeistof op-
lossen.
Proef. Bij de helft dezer oplossing voege men 1 drachme ge-
zuiverde koolzure potasch, cn dampe de helder geel geworden
vloeistof sterk in. I3ij bekoeling zuUen zich daaruit gele kristal-
len afzetten. Deze bestaan uit neutrale chroomzure potasch
(KO,CrO,). Het koolzuur van de toegevoegde potasch ontweek
en de potasch verbond zich met het tweede aequivalent chroom-
zuur. Droppelt men bij de oplossing van dit gele zout salpeterzuur,
zoo wordt de vloeistof donkerder en men verkrijgt bij het af-
dampen wederom roode kristallen, gemengd met salpeterkristallen.
Men bemerkt ligt, dat het salpeterzuur hier de helft der potasch
■wxderom weg genomen heeft.
400. Chroomzuur loodoxyde (Pbo,CrOj). Proef. Bij een ge-
deelte der oplossing van het rbode zout wordt zoo lang eene op-
lossing vau loodsuiker gegoten, als er nog een nederslag ont-
staat; uitgewasschen en gedroogd stelt dit het bekende chromaat-
geel daar, de helderste en voordeeligste van alle gele kleurstoffen.
Door vermenging met witte ligehamen , b. v. krijt, pijpaarde,
gips enz., ontstaan daaruit ontelbare andere gele kleurstoffen, als
nieuw-, keizer-, konings-, parijschgeel, en door vermenging met
Berlijnsehblaauw de onder de namen oliegroen, Napelschgroen,
groene vermiljoen enz. bekende goedkoope verwstoffen.
Proef. Wordt chromaatgeel met water aangeroerd en onder
toevoeging van een weinig koolzure potasch verhit, zoo gaat de
kleur in oranje over: deze verbinding, welke eveneens als schil-
derverw gebruikt wordt, bevat minder chroomzuur dan het chro-
maatgeel ; de potasch onttrok derhalve aan het chromaatgeel een
gedeelte chroomzuur, gelijk men bemerkt uit de gele kleur der
vloeistof, die men bij het filtereren van dit chromaatoranje
verkrijgt.
Door smelting met salpeter laat het chromaatgeel zich nog meer
chroomzuur onttrekken; op deze wijze verkrijgt men eene ver-
binding , die slechts half zoo veel chroomzuur bevat als het chro-
jnaatgeel, met een fraai roode kleur, bijna als vermiljoen, het