Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Palladium, irridium, rhodium en osmium. 335
Heeft men ze langs een anderen weg, b. v. door behandeling
met zuren tot oxyden gemaakt, zoo is reeds verhitting voldoende,
om deze oxvden wederom in metaal en zuurstof te scheiden.
DERDE GROEP DER ZWARE METALEN.
WOLFRAMIUM , MOLTBrAESTJM, TELLÜEIUM , TAlfTALIUM ,
NIOBIUM, VANADIUM.
397. Deze metalen komen slechts als chemische zeldzaamheden
voor en hebben tot nog toe volstrekt geene aanwending in het
dagelijksehe leven. Zij hebben deze eigenschap gemeen, dat hunne
hoogste oxydatietrappen duidelijke zuren zijn. Het meest bekend
zijn de beide eersten, omdat zij, het wolframium als wolfram eu
tungsteen, het molybdaonium als geellooderts (molybdaenzuur
loodoxyde) somtijds in de tinmijnen uitgegraven worden.
CHROMIUM (Cr.)
(ieq. gew. = 328. — Spec. gew. = 6.
398. Eerst in deze eeuw heeft men het chromiummetaal leeren
kennen en reeds zijn verscheidene van zijne verbindingen overal
verbreide en hooggeschatte handelsartikelen geworden. De reden
daarvan ligt in de schoone kleur van de meeste cliromiumprae-
paraten, waardoor zij zeer tot verwstoffen geschikt zijn. Dit
hoeft ook aanleiding tot den naam chromium (kleur) van dit me-
taal gegeven.
Het gewigtigste chromiumerts, de chroomijzersteen, een on-
aanzienlijk , zwart mineraal, wordt grootendcels uit Noord-Ame-
rika gehaald en in Engeland tot een rood zout, hetwelk uit potaseh
en chroomzuur bestaat, verwerkt. TJit dit zout worden de ove-
rige chromiumverbindingen daargesteld.
399. De roode of dubbel chroomzure potaseh is een zuur zout,