Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tlatim. 333
zich tot een geel, onoplosbaar dubbelzont, hetwelk onder den
naam van platinasalmiak bekend is. Wanneer het nederslag op
den bodem gezonken is, giet men er de vloeistof af, en laat het
verkregene dubbelzout in een schaaltje zoo ver droog worden ,
dat het een vochtig deeg vormt, hetwelk men op eene eenige
malen te zamen gevouwen platinadraad vasthecht en in eene spi-
ritusvlam houdt. Het salmiak vervliegt en het platina blijft als
eene graauwe zamenhangende, poreuse massa, als zoogenaamd
platinazwam over. In waterstofgas gehouden, wordt het gloeijend
en doet het gas ontbranden (85). Het poreuse platina werkt op
luchtvormige ligchamen even als de pomp bij een windroer,
maar oneindig sneller en krachtiger; het zuigt ze op en drukt ze
in zijne poriën zoo geweldig te zamen, dat dikwijls de deeltjes
van twee verschillende gassoorten elkander genoeg naderen, om
zich chemisch met elkander te kunnen verbinden. Zoo als hier
waterstof en zuurstof tot vereeniging gedwongen worden, zoo kan
het platinazwam nog vele andere gassen, die zich direct niet
verbinden, met elkander vereenigen.
Uit platinazwam stelt men gewoonlijk het zuivere platina daar,
door het witgloeijcnd te maken én snel in eene sterke pers te
zamen te drukken. Men verkrijgt op deze wijze eene zamenhan-
gende , vaste massa, die na nogmaals gegloeid te zijn, tot een
gelijkvormig stuk uitgeslagen wordt en dan verder tot blik, draad,
kroezen of schalen verwerkt kan worden.
Door doelmatige ehemiselie bewerkingen is men in staat het pla-
tina nogfijner verdeeld, onder de gedaante van een zacht zwart poeder
te verkrijgen, hetwelk de eigenschap om gassen te verdigten in nog
hoogeren graad bezit, dan het platinazwam: het voert den naam
platinazwartsel of platinamoor. Droppelt men op hetzelve wijn-
geest, zoo begint het te gloeijen en de wijngeest wordt bijna
oogenblikkelijk in azijnzuur veranderd. De grond dezer schei-
kundige verandering ligt in eene verbinding van den wijngeest
met de zuurstof, welke de poriën van het platinazwartsel be-
vatten.
304. Proef. Wordt de in 387 a. vermelde proef met platina-
oplossing genomen, zoo verkrijgt men op het glas eene laag van
metallisch platina. De verbinding tusschen dit metaal en chloor
is eveneens zoo zwak , dat hitte alleeu in staat is haar te ont-
leden.
395. Prnef Men losse het ren of ander potaschzout op en