Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Goud. 331
worden; de galvanisehe vergulding, die even als de galvanisehe
verkopering bewerkstelligd wordt. Even zoo gaat men te werk
bij de verzilvering der metalen.
388. Goudpoeder. Proef. Bij eene verdunde oplossing van
ijzervitriool droppele men eerst een weinig zoutzuur en dan een
weinig goudoplossing: de vloeistof wordt terstond donker en bruin-
achtig, maar zij verschijnt fraai blaauw, wanneer men er doorheen
ziet. Bij lang staan zet zich een bruin bezinksel af, goud in fijn
verdeelden toestand. Het ijzervitriool wordt daarbij zwavelzuur
ijzeroxyde en ij zerehloride; de ontleding wordt dus door dc nei-
ging van het ijzeroxydule om in oxyde over tc gaan, veroorzaakt,
üp deze wijze slaan de goudwerkers het goud uit goudhoudende
vloeistoffen neder. Met lavendeolie te zamen gewreven, ver-
krijgt men uit het zachte goudpoeder dc kleur, waarvan de schil-
ders zich bij het vergulden van glas en porcelein bedienen.
Proef*. Bij eene oplossing van chloorgoud droppele men eene
oplossing van zuringzuur en verhitte. Üok hier zal het goud in
den metaalstaat afgescheiden worden, terwijl er onder opbruising
eene luchtsoort ontwijkt, die bij het onderzoek blijkt koolzuur te
zijn. Wat hier geschiedt <an men zich op de volgende wijze
verklaren. In het goudcloride in water opgelost kan men zich
goudoxyde uit het zoutzuur verbonden denken. Gaat nu de zuur-
stof van dit goudoxyde op het zuringzuur over, dan kan dit in
koolzuur veranderd worden, uit C,0,-j-0 wordt 2 CO,, terwijl
het goud daarbij wordt afgescheiden.
389 Goud en zuurstof. Komt er goudoplossing op de huid of
op andere organische ligchamen, zoo geeft zij bij het opdroegen
eene donker violette, blijvende vlek, die door goudoxydule (Au,O)
voortgebragt wordt. Dit goudoxydule vormt zich ook bij de ver-
menging van goudoplossing met tinoxydezouten (goud-purper). Dat
men hiermede de schoonste purperkleur op glas en porcelein voort-
brengt , werd reeds bij het tin vermeld (322); door tinzout laat
zich derhalve het goud in zijne oplossingen onderkennen.
Het goudoxyde (Au,O,) heeft eene bruinzwarte kleur en ver-
houdt zich tegenover bases als een zuur. Met ammonia verbindt
het zich, even als het zilveroxyde tot dondergoud.
390. Zwavelwaterstofwater bewerkt in goudoplossing een zwart
nederslag van zwavelgoud, hetwelk zich in zwavelwaterstofammo-
nia weder oplost. Direct door zamensmelting laten zich goud en
zwavel niet vereenigen.