Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kwikzilver en zwavel. 323
van isomerische verbindingen aan. In het roode zijn even als
in het zwarte altijd i aeq. zwavel met 1 aeq. kwik of 1 lood zwa-
vel met ruim 6 lood kwikzilver verbonden. In de fabrieken be-
reidt men het cinnaber ook dikwijls langs den natten weg uit
kwik, zwavel en potaschloog, welke stoifen men dagen lang met
elkander schudt. Is cinnaber zuiver, zoo vervlugtigt het op eène
gloeijende kool geheel, met eene blaauwe zwavelvlam; blijven
daarbij loodkorreltjes terug, zoo was het met menie vervalscht.
Zijne onoplosbaarheid maakt het voor de gezondheid veel minder
nadeelig dan de overige kwikzilververbindingen.
Cinnaber komt ook in de natuur voor en is de gewigtigste
erts voor de gewinning van kwikzilver. Daarenboven vindt men
dikwijls in poreuse steenen kleine kogeltjes van gedegen kwik-
zilver.
378. Bereiding in het groot. Proef. Men menge eene kleine
hoeveelheid cinnaber met half zoo veel ijzervijlsel en verhitte het
mengsel in een droog reageerbuisje: er zullen zich spoedig aan de
bovenste koudere deelen kwikdampen verdigten , terwijl het ijzer
met de zwavel verbonden terug blijft. Op dergelijke wijze bereidt
men het kwik uit het natuurlijke' cinnaber, door destillatie met
ijzer uit groote ijzeren retorten. De vreemde aardachtige bijmeng-
selen blijven daarbij in de retorte terug. Ter verzending van deze
zware vloeistof gebruikt men lederen zakken, ijzeren flesschen of
uitgehold bamboesriet.
Volkomen zuiver kwik heeft volstrekt geene adhaesie tot glas of
porcelein ; een droppel daarvan rolt daarom op eene glasplaat vrij
heen cn weder, zonder een spoor van zich achter te laten. Deze
eigenschap verliest het kwik in dezelfde mate, als het meer met
andere metalen verontreinigd is. Het kwik uit den handel bevat
altijd sporen van vreemde metalen , waarvan het zich door behan-
deling met een weinig verdund salpeterzuur in de gewone tempe-
ratuur laat reinigen. Chemisch zuiver kwik verkrijgt men ook
door kwikchloride met ijzervijlsel te destilleren of eene oplossing
daarvan met ijzervijlsel te koken.
379. Amalgama's. Troef. Op een kwikzilverbolletje legge men
in een poreeleinen schaaltje een stukje lood en late het daarmede
eenigen tijd in aanraking: beide metalen zullen zich volkomen 1
met elkander verbinden. Bij weinig kwik krijgt men eene brok-
kelige massa, bij meer eene brij, bij nog meer eene vloeibare op-
lossing. Het kwikzilver kan zich even zoo met de meeste andere
21*