Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kmkzilve)-. 321
bekoeling uit de vloeistof kristalliseert. Eene oplossing van dit
zout geeft met potasehloog of kalkwater een geelrood nederslag
van kwikzilveroxyde, door zoutzuur of keukenzout wordt zij eeh-
ter niet gepraeeipiteerd.
373. Kwikzilveroxyde (HgO). Froef. De verkregene kristal-
len van salpeterzuur kwikzilveroxyde worden in een reageerbuisje
zacht verhit, tot dat er geene dampen meer ontwijken : het sal-
peterzuur ontwijkt, gedeeltelijk als salpeterigzuur, en het oxyde
blijft met eene steenroode kleur over, die echter eerst bij bekoeling
verschijnt; zoo lang het heet is, ziet het er zwart uit. Bij sterke
hitte zoude het in zuurstof en metallisch kwik ontbonden worden.
374. Kwikzilverehloride (HgCl). Froef. Men verwarme kwik-
zilveroxyde met zoutzuur en druppele er van het laatste zoo lang
bij, tot het volkomen is opgelost: de bij bekoeling zich afzet-
tende witte zuilvormige kristallen zijn zoutzuur kwikzilveroxyde of
kwikzilverchloride , een der hevigste vergiften. In het groot ver-
krijgt men het, door zwavelzuur kwikzilveroxyde met keukenzout
te sublimeren : het komt dan voor in witte, zware , doorschijnende
brokken onder den naam van bijtend sublimaat (Mercurius subli-
matus corrosivus). Calomcl, met potaseh bevochtigd , wordt zwart,
sublimaat wordt daardoor geelrood. Giftige stoffen hebben zeer dik-
wijls de eigenschap, plantaardige en dierlijke stoffen waarmede zij
in aanraking zijn, voor rotting te behoeden, en het kwikzilver-
chloride heeft deze in hooge mate. Zoo bevochtigt men de bal-
ken voor schepen en voor spoorwegen met eene oplossing daarvan
in water (cyanniscren), zoo haalt men de planten der herbaria
door eene oplossing van hetzelve in wijngeest, enz. Men moet
daarbij slechts niet vergeten, dat deze voorwerpen daardoor zelve
vergiftig worden. Bij vergiftigingsgevallen moet men spoedig
eiwit gebruiken , daar dit met het kwikzilverehloride eene onoplos-
bare verbinding geeft.
375. Wordt eene oplossing van kwikzilverchloride met ammo-
nia vermengd, zoo wordt er geen rood oxyde gepraeeipiteerd,
maar een wit ligchaam, insgelijks (3C9) eene tripelverbinding, die
uit kwik, cliloor en amid (236) bestaat. In de apotheken wordt
het onder den naam van wit praecipitaat als uitwendig geneesmid-
del bewaard.
376. Froef. Bij eene ander gedeelte der oplossing voege men
eene oplossing van tinzout (tinehloruur) en verwarme de vloeistof:
er zal zieh een graauw poeder afscheiden, hetwelk uit fijn verdeeld
21