Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
328 '/ware meialen.
iu plaats van potaseh ammonia, zoo verkrijgt men eene drieledig
zamengestelde verbinding van kwikzilveroxydule met een weinig
ammonia en salpeterzuur, het als geneesmiddel gebruikt wordende
zwarte of Hahnemann's kwikzüveroxydule.
370. Proef. Wordt een droppel der kwikzilveroplossing op
eene koperen munt gewreven, zoo scheidt zieh het kwik metal-
lisch af en bewerkt eene schijnbare verzilvering van het koper,
die echter bij verhitting wederom verdwijnt.
Proef. Men hale met een in de kwikzilveroplossing gedoopt
stukje hout eene streek over een stuk koperblik: buigt men dit
naderhand op deze plaats, zoo breekt het af, even als of het
doorgesneden was, daar het gereduceerde kwikzilver snel in het
koper dringt en het breukig maakt. Voor de koperslagers kan
a.lzoo deze oplossing de plaats eener schaar vervangen.
371. Kwikzilverehloruur (Hg^Cl). Proef. Een gedeelte der
verdunde oxyduleoplossing wordt met zoutzuur of met eene keu-
kenzoutoplossing vermengd: er vormt zieh een zwaar, wit neder-
slag van zoutzuur kwikzilveroxydule of kwikzilverehloruur, dat in
water geheel onoplosbaar is. Goed uitgewasschen en gedroogd,
is dit kwikzout onder den naam van Mereurius duleis of ealo-
mel, in de geneeskunde van hooge waarde. Bevochtigt men
een weinig van hetzelve met potasch of kalkwater, zoo wordt
het zwart, daar het kwikzilveroxydule vrij gemaakt wordt; hier-
uit verklaart zich de grieksehe naam ealomel (kalos, schoon en
melas, zwart). Ook door het licht wordt deze verbinding langzaam
ontleed en daarbij grijsachtig van kleur, ten gevolge van de af-
scheiding van metallisch kwik.
In de chemische fabrieken bereidt men het ealomel door een
mengsel van kwikzilverchloride en metalliseh kwik of wel van
zwavelzuur kwikzilveroxydule en keukenzout te sublimeren. Uit
Hg Cl en Hg ontstaat Hg, Cl; uit SO,,Hg, O en Cl Na ont.
staat S03,Na0 en Hg,-Cl. Het product wordt herhaaldelijk
met water uitgekookt, om het volkomen vrij te hebben van kwik-
chloride.
372. Salpeterzuur kwikzilveroxyde (Hg0,N0,). Proef. Mea
losse in eene kolf onder zachte verwarming, kwik in overvloedig
salpeterzuur op , en late na geëindigde oplossing de vloeistof nog
eenige minuten koken. Gedurende het koken verbindt zich het
kwik met ééns zoo veel zuurstof als bij gewone temperatuur, en
men verkrijgt alzoo salpeterzuur kwikzilveroxyde, hetwelk bij