Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Koper en, zwavel. 319
ook voor de broeikasten, daar kwikdamp ook vergif voor plan-
ten is. Zijn hoog kookpimt eu laag vriespunt in vergelijking
met dat van het water en zijn groot specifiek gewigt maken het
zeer geschikt voor thermometers, barometers en areometers (17,
28, 93). Bij de areometers of vochtmeter.s dient het voorname-
lijk , om het zwaartepunt naar beneden te brengen en zoo doende
den toestel loodregt in de vloeistof te doen drijven.
Proeven met kwik.
3C7. In lucht en water behoudt het kwik, wanneer het zui-
ver is, zijn metaalglans , en het wordt derhalve tot de edele me-
talen gerekend; is het echter met vreemde metalen, b.v. lood,
tin of bismuth verontreinigd of vervalscht, zoo bedekt het zich
allengs met een graauw laagje, vooral wanneer men het in eene
flesch met lucht schudt. Om het kwik van aanhangend stof, of
van het graauwe laagje, dat zich daarop gevormd heeft, wanneer
het niet geheel zuiver was, te bevrijden, kan men het door
zeemleder persen of het filtreren door een gewoon filtrum, in
welks mterstc punt men eene kleine opening heeft gemaakt.
Wegens de geringe verwantschap der edele metalen tot zuurstof,
laten zich hunne oxyden niet direct door blootstelling aan de lucht
of door gloeijing daarstellen, maar slechts langs den indirecten
weg, het 6est door behandeling met zuren. Het krachtigste op-
lossingsmiddel voor kwikzilver is salpeterzuur, het goedkoopste
zwavelzuur.
368. Salpeterzuur kwikzilveroxydule (Hg,0,N0,). Proef, Men
overgiete in een poreeleinen schaaltje 2 lood kwik met 1 drachme
water en 1 lood salpeterzuur, en zette het eenige dagen bedekt
weg; men zal dan het kwik met witte kristallen bedekt vinden,
deze zijn salpeterzuur kwikzilveroxydule. Bij gewone temperatuur
nemen 2 aeq. kwik slechts 1 aeq. zuurstof van het salpeterzuur
op. Een gedeelte der kristallen wordt in een fleschje gebragt en
met water overgoten: er ontstaat, even als bij de bismuthop-
lossing (348) , eene melkachtige troebelheid, die echter door toe-
voeging van eenige droppels salpeterzuur weder verdwijnt. Deze
kwikzilveroxyduleoplossing dient voor de volgende proeven.
369. Kwikzilveroxydule (Hg O). Proef. Bij een gedeelte der-
zelve wordt potaschloog gegoten: er ontstaat een zwart nederslag
van kwikzilveroxydule. Dit praeparaat moet in een ondoorschij-
nend fleschje bewaard worden, daar het reeds door het licht in
metallisch kwik en kwikzilveroxvde ontleed wordt. Gebruikt men