Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
316 Ztvcire metalen.
wij zien, vau Let in 350 vermelde kopergroen onderscheiden is.
Men bereidt het of direct of uit koper en azijn (in Duitschland),
of indirect door koperen platen in wijnmoer te plaatsen, waarbij
het nog aan de uitgeperste schillen en steelen der druiven han-
gende sap langzamerhand tot azijn overgaat (iu Frankrijk)
Kookt men het spaansch groen met azijn zoo verkrijgt men eene
blaauwe oplossing, waaruit zich bij bekoeling donkergroene kris-
tallen van neutraal azijnzuur koperoxyde (CuO,A+7HO) afzetten
(gekristalliseerd of gedestilleerd kopergroen).
Groene groenten en spijzen of ingemaakte vruchten tracht men
wel eens door koking met koperen gereedschappen eene levendige
kleur mede te deelen. Dit moet als eene ten hoogste onverstan-
dige en gevaarlijke handelwijze afgekeurd worden, daar op die
wijze reeds menigmaal schromelijke vergiftigingen hebben plaats
gehad.
Zeer eenvoudig kan men in dergelijke stoffen de aanwezigheid
van koper opsporen door er eenigen tijd eenige blanke breinaalden
in te plaatsen, het koper slaat zich spoedig daarop neder en kan
gemakkelijk onderkend worden door de afgewassehen naald met
een weinig ammoniak te bevochtigen en aan de lucht te laten
liggen. Het koper oxydeert zich dan spoedig en het koperoxyde
lost zich in de ammonia tot eene blaauwe vloeistof op. Men kan
op deze wijze zelfs zeer geringe sporen nog ontdekken.
KOPEK EN ZWAVEL.
363. Proef. Bij de oplossing van een koperzout wordt zwa-
velwaterstofwater gegoten : er ontstaat een zwart nederslag van
zwavelkoper. Men verhitte dit, na er de vloeistof afgegoten te
hebben, met eenige droppels salpeterzuur of koningswater: het zwa-
velkoper wordt ontleed en opgelost, terwijl er zich salpeterzuur of
zoutzuur koperoxyde vormt. Men volgt deze methode in het klein,
vooral bij analyses, algemeen, om de zwavelmetalcn in oplosbare
zouten te veranderen.
364. Daarstelling van koper. Het in de natuur voorkomende
zwavelkoper is de gewigtigste erts, waaruit wij het koper gewinnen.
Wij vinden het echter zelden zuiver, maar meestal met zwavel-
ijzer verbonden, als koperkies. Hierdoor wordt de reductie zeer moei-
jelijk gemaakt, want niet alleen de zwavel, maar ook het ijzer
moet verwijderd worden. Dit doel bereikt men, door eerst de