Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Koper en zuren.
315
men schrijve met eene zeer verdunde oplossing daarvan op pa-
pier, het schrift verandert van kleur bij verwarming en weder bij
bekoeling, even als bij het chloorkobalt (308). Metallisch koper
lost zich slechts zeer langzaam en alleen bij toetreding der lucht
iu zoutzuur op.
Zwavelzuur koperoxyde zie 175.
361. Salpeterzuur koperoxyde (CuO,NO.+5HO). Iu salpeter-
zuur lost zich het koper gemakkelijk tot eene blaauwe vloeistof
op (161) : door deze op eene warme plaats aan de lucht bloot
te stellen zetten zich daaruit blaauwe kristallen van salpeterzuur
^__koperoxyde af. De wer-
/NO
- S^uQNQr)
vlugtig
niet
vlugtig
king, die bij het oplos-
sen van koper, en ook
van de meeste andere me-
talen in salpeterzuur plaats
heeft, wordt door nevens-
gaand schema duidelijk
gemaakt. Het zich daarbij
gelijk wij weten, zoodra
ontwikkelende stikstofoxydegas, wordt
het aan de lucht komt, tot salpeterigzuur.
Proef. Meu wikkele eenige kristallen van salpeterzuur koper-
oxyde, m(ft een' droppel water bevochtigd, snel in een blaadje
bladtin, en legcc het te zamengedridct« pakje op eenen steen:
het zal spoedig in beweging komen, rooken en verbranden, daar
het tin zich van het salpeterzuur meester maakt en door deszelfs
zuurstof tot tinoxyde geoxydeerd wordt.
Met phoshorzuur, arsenikzuur, zuringzuur en kiezelzuur geeft
het koperoxyde, even als met koolzuiu-, onoplosbare blaauwe of
groene verbindingen.
Proef. Bij eene zeer verdunde oplossing van een koperzout
voege men eenige droppels eener oplossing van geel blocdloogzout.
Er zal zich een bruinrood nederslag afzetten. Geel bloedloogzout
is een zeer gevoelig reagens op koper.
362. Spaansch groen. Proef. Besprenkelt men eene kope-
ren munt van tijd tot tijd met azijn, zoo bedekt zij zich lang-
zamerhand met spaansch groen. Roest koper door de vochtigheid
der lucht of der aarde, zoo ontstaat basisch koolzuur koperoxyde,
bij het roesten door azijn basisch azijnzuur koperoxyde. Dit
laatste is het gewone Spaansch groen, hetwelk echter ook onder
den naam vau kopergroen in den handel voorkomt, maar zoo als