Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
öli Zware metalen.
KOPEB. EN ZUBEN.
Onder de zm-en kan alleen het salpeterzuur het koper bij gewone
temperatuur oplossen, tegen de andere zuren is het onder die
omstandigheden bestand. Door kokend zwavelzuur wordt het
echter geoxydeerd en opgelost, de hiertoe noodige hoeveelheid
zuurstof wordt, zoo als wij weten, niet zoo als bij het ijzer van
het hydraat water van het zuur, maar van het zuur zelf geno-
men. Er wordt dus bij de oplossing vau koper in kokend zwa-
velzuur geene waterstof, maar zwaveligzuur ontwikkeld.
Om deze onaantastbaarheid van het koper door verdunde zuren,
is het als materiaal voor vele voorwerpen ook van huishoudelijk
gebruik , hoog geschat. Doch men heeft er, vooral met betrekking
tot dit laatste punt, wel op te letten, dat alleen bij afsluiting
der lucht het koper door verdunde zuren niet kan worden op-
gelost. Men kan in een blank koperen vat veilig langen tijd
azijn koken zonder dat er iets van het metaal zal worden opge-
lost. De waterdampen die boven de vloeistof zweven, verhinde-
ren hier de toetreding der lucht. Maar laat men in een koperen
bekken azijn ook maar een uur staan, dan heeft zieh op de plaats,
waar lucht, koper en vloeistof zamenkomen , derhalve aan den
rand van het vocht een groen randje afgezet en de vloeistof is nu
koperhoudend. Zelfs de meest verdunde zuren stellen het koper
in staat, om zuurstof uit de lucht op te nemen, wat het onder
de gewone omstandigheden niet doen kan: niet alleen zuren, maar
ook vette stoffen, suiker- en zoutwater bewerken het zelfde en
het is ook niet alleen het zuivere koper, dat daaraan onderhevig
is, maar in meerdere of mindere mate alle metaalmengsels, die
koper bevatten, b.v. ons gewone tafelzilver, geelkoper enz.
Daar koperverbindingen hevige vergiften zijn, kan men hieruit
afleiden, hoe gevaarlijk het is spijzen of dranken in het algemeen
en de zure in het bijzonder in koperen gereedschappen te laten
staan, dewijl zij daardoor onfeilbaar koperhoudend moeten wor-
den. Men kan ze des noods in koper koken, maar men moet ze
in andere vaten laten bekoelen.
360. Chloorkoper (CuCl). Froef. Wordt koperoxyde met zout-
zuur overgoten, zoo verkrijgt men eene groene oplossing, en daar-
uit door verdamping een groen zout, chloorkoper, of zoutzuur
koperoxyde. Men brenge een weinig daarvan in de pit eener wijn-
geestvlam: het lost zich in wijngeest op en kleurt de vlam groen;