Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zilver.
313
men draait, dat hij vast om het glas sluit, en op twee of drie
plaatsen handvatsels vormt, waarmede het in een drinkglas ge-
Fig. 159 lia'igen kan worden. Daarenboven laat men zich eene
5 duim lange reep sterk zinkblik ter breedte van
eenen vinger en eene 10 duim lange reep dun koper-
blik aan elkander solderen, en buige dezelve, zoo
als nevensgaande figuur het vertoont. Op hot onder-
ste horizontale gedeelte legt men eene munt, b. v.
eenen blanken rijksdaalder of eenig ander metalen
Fi«» 100 ' waarvan men eenen afdruk hebben wil.
' Men giet nu het opodeldocglaasjc voor ^ vol verdund
zwavelzuur (op 4 lood water 1 drachme zwavelzuur),
plaats het zink er in en hangt den toestel in een
drinkglas, waarin zich eene verzadigde kopervitriool-
oplossing en nog eenige geheele kristallen van koper-
vitriool bevinden. Reeds na eenige minuten zal de
munt met eene dunne korst van metallisch koper
Fig 161 bedekt zijn, na eenige dagen echter met eene
vrij dikke laag, die men er als een zamenlian-
gend geheel kan "afnemen. Daar, waar zich geen
koper moet afzetten, bestrijkt men muut en
draad met een weinig was of vet. De verkre-
gene holle afdruk kan wederom in plaats van
de munt als vorm gebruikt worden, om een
bollen afdruk te verkrijgen. Heeft de gasont-
wikkeling in het opodeldocglas opgehouden, zoo
voegt men er eenige droppelen sterk zwavelzuur onder omroering
bij of vervange de vloeistof, die zwavelzuur zinkoxyde opgelost
houdt, door versch verdund zwavelzuur. In plaats van zwavel-
zuur kan men ook zoutwater aanwenden, maar de afscheiding van
het koper geschiedt dan langzamer, hetgeen echter voor de vor-
ming van een fraaijen afdruk wel voordeelig is.
De ontleding van het kopervitriool wordt hier veroorzaakt door
den galvanischen stroom, die altijd voortgebragt wordt, wanneer
verschillende metalen elkander aanraken en in verschillende vloei-
stoffen gedompeld worden. De blaas is een poreus ligehaam, waar-
door deze stroom heen kan gaan. Het galvanismus vervangt hier
alzoo de plaats van den kunstenaar, van daar den naam Galva-
noplastiek. Op dergelijke wijze worden ook zilver en goudoplos-
singen ontleed (galvanische verzilvering cn vergulding).