Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Water en, warmte.
dragen, kunnen, dieper dan in zwaardere of digtere , die grootere
draagkracht bezitten , zoo als dit boven reeds verklaard is. Dit
heeft tot eene zeer geschikte wijze geleid , om het specifiek ge-
wigt eener vloeistof door het meer of minder diep zinken van een
drijvend ligehaam in dezelve te onderzoeken. Als drijvend ligehaam
Fiff. 10. gebruikt men gewoonlijk een glazen werktuig van
nevensgaande gedaante, waaraan men den naam
vochtweger, areometer (digtheidsmeter) gegeven
heeft. Het middenste gedeelte van zulk eenen
voohtmeter maakt, dat hij drijft, en is dus hol
uitgeblazen; het onderste gedeelte maakt dat hij
regt overeind drijft, het is daarom met kwik of
lood gevuld, waardoor het zwaartepunt naar be-
neden gerigt wordt; de bovenste dunne buis ein-
delijk dient, om de diepte te meten, tot welke
het instrument in eene vloeistof zinkt; zij bevat
daartoe een zamengerold papier, waarop eene
schaal is afgeteekend, van welke men de graden slechts heeft na
te zien. Tot meters van deze soort behooren de bekende spiritus-
of brandewijnwegers, de olie-, loog-, melkwegers enz. Dompelt
men een' spiritusweger (Kg. a) in water, zoo zinkt deze tot het
laagste punt der buis, tot O, in den sterksten wijngeest daaren-
tegen, die veel ligter is dan water, tot het bovenste punt, dat
met 100 geteekend is. Een loogweger (Pig. b) moet echter het
nulpunt, tot waartoe hij in water zinkt, boven hebben, dewijl de
loogen zwaarder zijn dan water, en ingevolge harer grootere
draagkracht den vochtweger in de hoogte heffen en wel des te
meer, hoe sterker zij zijn. Bij de areometers voor ligtere vloei-
stoffen telt men van beneden naar boven, bij die voor zwaardere
vloeistoffen van boven naar beneden. De meeste schalen zijn op
eene geheel willekeurige wijze ingedeeld; om ze in de overeen-
komstige specifiek gcwigts-getallen te herleiden, heeft men bijzon-
dere tabellen gemaakt, welke geraadpleegd moeten worden.
29. Froef. Men giete brandewijn in een cylindcr- of molglas
en teekene de graden op, welke de vochtweger aanwijst; vervol-
gens plaatse men het glas op eene warme plaats en mete nog-
maals , wanneer dc brandewijn laauwwarm geworden is : de warme
brandewijn zal meer graden tellen en sterker schijnen dan hij
werkelijk is, de warmte heeft dien uitgezet en ligter gemaakt.
Alle verwarmde ligehamen hebben een geringer specifiek gewigt