Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zilver. 309
a. Het is zeer rekbaar en daarbij ook sterk en taai: men kan
Let dus tot blik uitslaan, hetwelk, zelfs wanneer het zeer dun is,
toch nog zeer zamenhangend is.
b. Het smelt moeijelijk (eerst bij 1200°) en is derhalve voor-
treffelijk voor gereedschappen die aan hitte wederstand moeten
kunnen bieden, b.v. ketels, vormen om in te gieten enz.
c. Het wordt veel minder door roest aangetast dan ijzer. Ko-
peren gereedschappen zijn derhalve veel duurzamer dan ijzeren.
Met koperblik beslaat men het hout van zeeschepen en de daken
van torens en andere gebouwen.
d. Het is vrij hard en is derhalve bij het gebruik slechts
langzaam aan afslijting onderhevig.
e. Het geeft met tin, zink en nikkel zeer nuttige legeringen
b. V. messing (geel koper), tombak, brons, klokken- en geschut-
metaal, nieuwzilver, enz.
f. Het wordt uit zijne oplossingen door den galvanischen
stroom als eene vaste zamenhangende massa afgescheiden; op deze
wijze maakt men de tegenwoordig zoo bekende galvanoplastische
afdrukken van andere ligchamen.
g. Hot geeft met zuurstof en onderscheidene zuren onoplosbare
verbindingen van eene fraai blaauwe of groene kleur, welke veel
in de schilderkunst gebruikt worden.
Ofschoon het koper gecnen reuk bezit, zoo deelt het toch aan
vochtige handen en aan water, dat lang in daaruit gemaakte ge-
reedschappen gestaan heeft, eenen cigendommelijken onaangenamen
reuk mede.
Proeven met koper.
350. In vochtige lueht wordt het koper langzamerhand graauw
cn vervolgens groen (nataurlijk.kopergroen) ; het neemt daarbij,
even als het zink, niet aUccn zuurstof en water, maar ook kool-
zuur uit de lucht op: de groene korst is derhalve basisch kool-
zuur koperoxyde. In Siberië komt deze verbinding in geheele lagen
onder dc oppervlakte der aarde voor en heet dan malachit. Hieruit
wordt voornamelijk het beroemde russische kopekenkoper gewon-
nen; ook gebruikt men de fraai gemarmerde soorten daarvan,
even als het marmer, tot voorwerpen van weelde en ter versiering
van gebouwen. Krijgt dit groene ligchaam nog meer koolzuur,
zoo neemt het eene fraai blaauwe kleur aan en wordt J koolzuur
koperoxyde, hetwelk insgelijks als eene kopererts, onder den
naam van koperlazuur in dc uatuiu- voorkomt; het door dc kunst