Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
308 Ztvcire metalen.
behoeft dus de legering slechts zoo zamen te stellen, dat zij bij
al te sterke temperatuursverhooging in den ketel, eerder door
den waterdamp gesmolten wordt, dan dat de wanden springeiu
Daar deze legeringen in gesmolten toestand het hout niet verbran-
den , zoo kunnen zij tevens dienen, om van gegraveerde hout-
figuren metalen afdrukken voor boek- en katoendrukkerijen tc
vervaardigen. Naar den uitvinder heet deze legering ook Rose's
metaal.
34S. Froef. Het gemakkelijkst wordt bismuth door salpeter-
zuur opgelost. Men stelle zulk eene oplossing daar, en giete
dezelve in eene groote hoeveelheid water: de vloeistof zal troebel
oplosb worden en er ontstaat een wit nederslag ,
dat * minder salpeterzuur bevat dan het
neutrale zout. Dit poeder heet basisch sal-
peterzuur bismuthoxyde en wordt als genees-
middel gebruikt. In de vloeistof blijft wei-
nig bismuthoxyde met veel salpeterzuur
opgelost. De verdeeling der nevenstaande
formules maakt de hierbij plaats hebbende
basisch zout, onoplosb. ^^^leding duidelijk, die in zoo verre van
belang is , omdat men daaruit ziet, hoe alleen door eene meerdere
of mindere verdunning met water de verwantschap der ligchamen
kan veranderd worden.
Aan deze verhouding tegenover water kunnen de bismuthzouten
herkend worden. Druppelt men bij hunne oplossingen z\\'avel-
waterstofwater, zoo verkrijgt men een bruinzwart nederslag van
zwavelbismuth.
KOPEE, Cuprum (Cu).
(Aeq. gew. = 396. — Spec. gew. = 8,8.)
349. Het koper werd oudtijds hoofdzakelijk uit het eiland
Cyprus gehaald, alwaar men koperertsen in groote menigte vond.
Als men later aan de metalen mythologische namen gaf, kreeg
het koper den naam der schutsgodin van Cyprus, Venus. Het
koper munt uit door eigenschappen, die het tot een zeer nuttig
en hoog geschat metaal gemaakt hebben, namelijk