Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
306
Ztvcire metalen.
metalen zoo innig met de metalen verbonden, dat het in dc
meeste gevallen niet mogelijk is, hem zoo gemakkelijk als de zuur-
stof , b. V. door gloeijing met kool te verwijderen. Men moet der-
halve eenen omweg maken, namelijk het zwavelmetaal eerst in
eene zuurstofmetaal of oxyde veranderen (roosten) en dan aan
het oxyde de zuurstof onttrekken (reduceren). Hiertoe verhit men
den loodglans aanhoudend onder toetreding der lucht, waardoor
zoowel het lood als de zwavel zich met zuurstof verbinden. Het
lood wordt loodoxyde, hetwelk terugblijft, de zwavel zwavelig-
zuur, hetwelk ontwijkt. De gerooste loodglans bestaat derhalve
wezenlijk uit loodoxyde, en men behoeft dit slechts met kool in
eenen vlam- of schachtoven te verhitten, om er metallisch lood
uit te smelten (loodarbeid).
Eene tweede wijze om het lood van zwavel te bevrijden be-
staat daarin, dat men de loodglans met een metaal verhit, hetwelk
grooter verwantschap tot zwavel heeft, en zich dus voor het lood
in de plaats stelt. Een zoodanig metaal is het ijzer. Uit zwavellood
en ijzer wordt zwavelijzer en lood. Het ijzer werkt dus hier even
zoo als het zink bij de vorming van den loodboom. 1 aeq. ijzer
verdringt 1 aeq. lood en men kan derhalve met 350 pond ijzer
1.294 pond lood afscheiden of nederslaan (nederslagarbeid).
344. Schroot, hagel. Wil men lood in korreltjes verdeelen,
zoo giet men het gesmolten door eenen bevochtigden bezem in
Fig. 157. water. Even zoo bereidt meu
den gewonen hagel, maar
men gebruikt in plaats van
den bezem eenen ijzeren
schotel met grootere of klei-
nere gaatjes voorzien, naar
gelang der soort van hagel
die men begeert, en laat de
looddroppels van zulk eene
hoogte vallen , dat zij vast
geworden zijn, voor zij het
water bereiken. Voor de
grofste soort gebruikt men torens van meer dan 100 ellen hoogte.
Gewoonlijk voegt men bij het lood een weinig arsenicum, daar
het dan volkomen ronde droppels vormt. Daar lood en arsenicum
beide vijanden der mensehelijke gezondheid zijn, zoo behoort men
nooit hagel tot het uitspoelen vau flesschen te gebruiken.