Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lood. 305
graauwe korst bedekken, uit welke allengs metalen vertakkingen
uitschieten, die eindelijk het glas bereiken. Zij be-
Fig. 155. staan uit zuiver lood (loodboom). Na 24 uur is er
geen spoor van lood meer in de vloeistof, maar in de
plaats daarvan azijnzuur zinkoxyde: het sterkere zink
heeft aan het lood de zuurstof en het azijnzuur ontno-
men. Bij deze proef ziet men niet alleen duidelijk de
verschillende verwantschapssterkte dezer beide meta-
len , maar zij toont ook weder regt schoon en dui-
delijk aan, dat alle chemische verbindingen en ont-
ledingen in bepaalde, onveranderlijke hoeveelheden plaatshebben.
Men behoeft slechts het afgescheiden lood en de ziukstang voor
en na dc proef te wegen, om te bevinden, dat het gewigt van
liet afgescheiden lood zich tot het verlies aan zink verhoudt als
1294 tot 406. Een aequivalent lood is alzoo door 1 aequivalent
zink vervangen.
LOOD EN ZWAVEL.
342. Zwavellood (PbS). Froef. Bij eene oplossing van lood-
suiker wordt zwavelwaterstofwater gegoten: het donkerzwarte
nederslag is zwavellood (133); 1 grein loodsuiker in 2 pond wa-
ter opgelost, verraadt zich op deze wijze nog door eene bruine
kleuring. Wij hebben derhalve in het zwavelwaterstofwater een
hoogst gevoelig reagens op loodzouten en het beste middel om
regenwater op een gehalte aan lood te onderzoeken. Daartoe
plaatst men twee hooge smalle glazen van wit glas op een blad
wit papier, giete in elk van het te onderzoeken water, en ver-
volgens in een van beide eene ruime hoeveelheid zwavelwater-
stofwater. Door vergelijking van de tint der vloeistof in beide
glazen, wanneer men er boven door heen ziet, kan men nu de
geringste sporen van lood nog door eene bruine verkleuring on-
derkennen.
In verbinding met zwavel komt het lood het meest in de na-
tuur voor, en nit deze erts alleen wordt in het groot metallisch
lood daargesteld. Men noemt deze looderts, loodglans en herkent
ze ligt aan hare graauwzwarte glanzende kleur, teerlingvormige
gedaante en aanzienlijke zwaarte.
343. Daarstelling van lood. De zwavel is in de zwavel-
20